Start

 Monicas och Arnes anfäder

 Proband 1

Arne Ljungström
Far 1:2   Mor I:3
Född 1930-04-06 i Bromma, bosatt i Toronto
Arnes hemsida

Ur 1930 års Födelse- och Dopbok för Bromma Församling i Stockholms Kontrakt:"April 6 Ernst Arne Fader: Ljungström, Ernst Albin Stefanus, rörarbetare fr Västerled       Moder: Tyra Allis, f. Elgström"

Proband 2

Ljungström, Monica Far I:2, Mor I:3 Född 1938-01-11 i Engelbrekts förs., Stockholm
Gift 1:o med Bengt Widén, f 1932-10-31 i Nyköping
Gift 2:o med Per-Olof Granqvist, f 1931-10-15 i Kattarp (M)
Barn: Christina Född 1970-11-09 i Solna
          Gift 1:o  2001-07-29 i Eds kyrka med Håkan Lundqvist, född 1966-01-24
          Deras barn: Alva Monica, född 2001-07-29 i Danderyd
                           Lowe Bo Josef, född 2003-10-17 i Danderyd
          Gift 2:o 2012-06-16 S:t Eriks kyrka, Sollentuna med Johan Cronvall, född 1973-10-18 i Nyköping
          Deras barn: Vincent Carl Eric, född 2009-05-15 i Danderyd
                            Valter Stig Olof, född 2010-09-24 i Danderyd 
 

Generation I

I:2 f
Ljungström, Ernst Abel
Far II:4, Mor II:5
Född 1896-08-03 i Mönsterås/H*
Död 1974-03-19 i Solna/AB

Flyttat till K Svea Livgarde, Stockholm 1914-11-09
    Gift med
I:3 m
Elgström, Thyra Allis

Far II:6, Mor II:7
Bosatt:Aspstigen 7, Solna
Född 1908-05-03 i Björnekulla /L*
Död 1990-06-27 i Solna/AB 
           
Barn:
Arne Ljungström   Född 1930-04-06 i Bromma Proband 1
Monica Ljungström   Född 1938-01-11 i Engelbrekts förs., Stockholm Proband 2

* Ur Födelseboken för Mönsterås förs. i Stranda Kontrakt, Kalmar Stift,
"1896 Aug 3 Ernst Abel Stefanus Fader Josef Ljungström Alemo 59 24/11, Moder Hilma Maria Sofia
"1896 Aug 3 Ernst Abel Stefanus Fader Josef Ljungström Alemo 59 24/11, Moder Hilma Maria Sofia
  Karlsdotter 60 1/6"

* Ur 1908 års Födelse- och Dopbok för Björnekulla moderförsamling i Södra Åsbo Kontrakt: "Maj 3 Tyra Allis fader Sigfrid Julius Solberg, Byggmästare 11/8 81, Moder h.h. Adéle Rosalie Anderström fr No 1, Björnekulla"

                     Generation II
                              OBS
1865 Bröts S:t Sigfrids pastorat ut ur Ljungby

II:4 ff
Ljungström, Josef
Far III:8, Mor III:9
Född 1859-11-24 döpt 1859-12-01 i St Sigfrid/H
Död
Lysning till äktenskap 1894-01-07 Hfl AI:18

Flyttat till By i Kopparbergs län 1913-09-23
  Gift 1894-01-26 i Mönsterås med
II:5  fm  
Karlsdotter, Hilma Maria Sofia

Far III:10, Mor III:11
Född 1863-06-01, döpt 06-14 i Mönsterås/H
Död   1904-11-23 i Mönsterås/H
Hilmas barn före äktenskapet, fadern okänd:
Karl Josef Valentin      *                         Född 1887 i Mönsterås/H
Adelina Viktoria Maria                         Född 1888-04-23 i Mönsterås Död 1894-02-19

Gemensamma barn :
Alex Sigfrid Efraim   Ljungström       Född 1894-08-06 i Mönsterås/H x/
Ernst Abel Stefanus   Ljungström I:2 Född 1896-08-03 död 1974-03-19
Bror Aldor Emanuel Ljungström       Född 1900-08-21xx/
Arvid Ivar                    Ljungström      Född 1903-02-11 i Mönsterås död 1903-02-23 i
                                                                  Mönsterås
Rut Märta Maria        Ljungström        Född 1904-06-19 i Mönsterås

*Karl utflyttade från Mönsterås 1906-03-23 till Amerika
*Ur Födda i S:t Sigfrids församling 1859:"November 24, döpt 1/12, Joseph Inhyses Peter Jonsson Ljungström och dess Hustru Helena Mattsdotter i Källebäck (36)."
Josef flyttade till Resmo 1877-11-20 (StS Hfl 1871-80)          
Fr Resmo flyttade han enl. Utfl.längd 1887 "Utflyttat 29/12 (folie 171) Drg Josef Ljungström fr Resmo till Karlskrona" Bekr. i K-krona Infl. längd 1888.
Flyttade den 8/12 1888 fr Karlskrona till Gelebo i Mönsterås  Infl.längd för Mönsterås.
Ur 1894 års Vigselbok för Mönsterås församling i Stranda prosteri, Kalmar stift :"Jan 26 M: Ljungström, Josef, arbetare från Gelebo i denna församling f 1859 Nov 24Qv.Karlsdotter, Hilma Maria Sofia, piga fr Mönsterås köping f 1863 juni 1 Wigda av J Qvarnström""Jan 26 M: Ljungström, Josef, arbetare från Gelebo i denna församling f 1859 Nov 24Qv.Karlsdotter, Hilma Maria Sofia, piga fr Mönsterås köping f 1863 juni 1 Wigda av J Qvarnström"

Ur Mönsterås Hfl 1881-1895 (AI:18 1/8 ) :
"Alebo No 2
Arb Josef Ljungström 59 24/11 St Sigfrid g. 94 16/1
H. Hilma Maria Sofia Karlsdotter 63 1/6 Mönsterås
hennes oä Karl Josef Valentin 87 19/3 Mönsterås
Deras barn i äkt. Axel Sigfrid Efraim 94 6/8 Mönsterås"

Enl. samma Hfl 1881-1895 men
7/8 , alltså senare har familjen flyttat till en annan gård, Gelebo. Där finns också noterat att Hilma Maria Sofia hade haft ytterligare ett oäkta barn, Adelina Wiktoria Maria, född 1885-04-23 men död 1894-02-19

I Mönsterås församlingsbok den 31/12 1900 finns följande notering:
"Joseph Ljungström Jordh. arb. .fallandesot f 59 i St Sigfrid
h. Hilma Maria Karlsdotter f 63 i St Sigfrid*
s Karl Josef (h.f.äkt) f 87 i St Sigfrid **
s Axel Sigfrid f 94 i St Sigfrid ***
s Ernst Abel f 96 i St Sigfrid ****
s Bror Aldor f 00 i St Sigfrid"*****

* Stämmer ej – se II:5 II:5 utdrag ur Mönsterås Födelsebok
** Ej korrekt. I 1887 års Födelsebok för Mönsterås kan vi läsa: "Mars 19 Karl Josef Valentin O.Ä. Fader --, ModerHilma Maria Karlsdotter 23 år Hemvist Köpingen /sida 23/"
*** Inte heller riktigt. I 1894 års Födelsebok för Mönsterås står:
"Aug.6 Axel Sigfrid Efraim Fader Arb. Josef Ljungström 35 Gelemo 194. Moder Hilma Maria Sofia Karlsdotter 31. Dop Aug 26".
****   Också född i Mönsterås – se I:2
***** Också född i Mönsterås enl.Husförhörslängden


xx/   Utfl till Amerika 1914-04-14 Enl Emigrantreg. till Chicago, IL , Källkod
         100:629:B8676 via Göteborg, utv. 1914-06-10

xxx/  Utfl till N Amerika 1922-06-13 Enl. Emigrantreg. till S. Chicago IL, Källkod 108:617:33034

  Rut Marta Maria flyttade till Döderhult/H  1912-10-18 och blev fosterbarn där, se följande not:

Döderhults församlingsbok för 1920 :
Flinshult
Gustav Emanuel Johansson arr. jorbrukare f 70 i Mönsterås
H. Hilma Josefina Henriette Svensson f 74 i församlingen
fosterson Oskar Gunnar Emanuel f 05 i Mönsterås
fosterd. Rut Marta Maria Ljungström f 04 i Mönsterås ß Dotter till Josef Ljungström
Axel Martin Svensson arr.dräng f 64 i församlingen

Döderhults Församlingsbok för 1930 :
267 Flintshult
Gustafa Adele Petersson (?) hemmansägare blind f 77 i Högsby
Rut Marta Maria Ljungström f 04 i Mönsterås

I 1940 års Församlingsbok finn Rut Marta Maria, som då var 36 år gammal,   ej upptagen
och har kanske då flyttat till Skåne.

* Ur Mönsterås födelsebok 1863: "Juni 1 Hilma Maria Sofia Bonden Carl Jonsson Alebo, Johanna Olsdotter" "Juni 1 Hilma Maria Sofia Bonden Carl Jonsson Alebo, Johanna Olsdotter"

Som nämnts ovan utvandrade tre bröder Till Amerika

 Karl Josef Valentin Ljungström         Född 1887 i  Mönsterås  utflyttade 1906-03-23 till Amerika

Alex Sigfrid Efraim   Ljungström       Född 1894-08-06 i Mönsterås     Utfl till Amerika 1914-04-14 Enl Emigrantreg. till                                                                                                                            Chicago, IL , Källkod  100:629:B8676 viaGöteborg,utv.1914-06-10                                                             
Bror Aldor Emanuel Ljungström       Född 1900-08-21  i Mönsterås   Utfl till N Amerika 1922-06-13 Enl. Emigrantreg. till S.                                                                                                                             Chicago IL, Källkod 108:617:33034

Om dess bröder och deras efterkommande i USA - se sist i denna uppställning


II:6
mf
Elgström, Sigfrid Julius

Far III:12, Mor III:13
Bosatt Viken 111 (1899) (LA 22/9 1999)
Född 1881-08-11 i Allerum/M
Död 1962-12-22
    Gift 1903-03-14 i Viken med
II:7 mm
Anderström, Adele
Rosalie
Far III:14, Mor III:15
Viken nr 13 (LA 22/9 1999)
Född 1881-07-04 i Viken/M
Död
Barn:
Edith Elgström               Född 1904-01-05 i Väsby Död 1942-11-27 i Solna (TBC)
Sture Arnold Elgström Född 1906-08-03 i Viken Död 1983-09-23 i Farsta
     Gift med Anna Ragnhild Ester Wilhelmina, f 1901-04-13 i Nämndö, d 1978-05-15
     i Farsta
Thyra Alice Elgström  I:3 Född 1908-05-03 i Björnekulla/L  Död 1990-06-27 i
     Solna/AB
Milli Elgström                Född 1910-02-12, Död 1983-??-?? i Gnesta,   Gift med
     Karl Tage Emanuel Sohlberg, f 1910-08-03 d 1986-??-?? i Gnesta
         Deras barn: Gun Millie f 1934-11-10 i …. g m Henry Tällberg, f 1931-10-12 i
         Malung, gifta 1953-11-28
              Guns och Henrys barn:
                   Ove 1954-10-31 i Nacka g m Eva Halvarsson,  f 1956-11-27
                      Deras barn:      Göran        f 1974-06-03
                                                Lisette        f 1979-11-15
                                                Lars            f 1985-08-28
                   Peter 1956-11-17 i Nacka g m Carina Martins, f 1958-06-23
                      Deras barn:      Torbjörn   f 1983-10-15
                                                 Joakim      f 1985-10-25
                                                  Camilla      f 1989-10-18
                   Tore 1960-09-19 i Särna sambo m Susanne Zetterwall, f 1963-02-09   
                      Deras barn:      Terese        f 1986-10-20
                                                Madeleine f 1988-08-03
                   Anders 1964-12-19 i Södertälje sambo med Maritha Ivarsson, f 1965-02-18
                                                                                               i Bollnäs
                      Deras barn:      Andreas f 1986-03-01 i Nykvarn
                                                Marielle f 1989-05-18 i Nykvarn
                    Mats 1966-09-03 i Södertälje, tid. sambo m Lotta Österberg
                      Deras barn: Niklas   f 1990-12-06 i Nykvarn (tvilling)
                                                Fredrik f 1990-12-06 i Nykvarn (tvilling)
                    Gunilla 1969-07-22 i Södertälje, gift 1:o med Tommy Jakobsson
                      Deras barn:      Johan    f 1989-12-05 i Södertälje
                                                Daniel   f 1991-06-15 i Södertälje
                       gift  2000-06-17 i Södertälje 2:o med Benny Wallin, f 1970-01-17
                      Deras barn:      Natalie  f 1997-03-10 i Södertälje
                                                Markus f 1998-07-24 i Södertälje

1881 års Födelsebok för Allerums moderförsamling i Luggude Prosteri, Lunds stift:
     "Aug 11 Sigfrid Victorius, 3dje barnet Olsson, August, murare å No.2 Tornhult"      OBS förnamnet

1881 års Födelsebok för Wikens församling i Luggude Prosteri, Lunds stift :
"Juli 4 Adele Rosalie Fader: Andersson, Sven, sjöman, No 13 Wiken
                                  Moder: Lundgren, Beata Karolina 24 år"

1903 års Lysnings- och Vigselbok för Wikens församling i Luggude kontrakt, Lunds stift:
" Murare Sigfrid Julius Solberg, No 1 Höganäs förs. född i Wäsby 1881 11/8K. Hemmadr Adéle Rosalie
    Anderström No III. Wiken född 1881 4/7"

    Uppgiften att Sigfrid Julius var född i Wäsby är ej korrekt – han var född i Allerum, se ovan
    Födelseboken för Allerum. Allerum.

   Enl 1905 års Födelse- och Dopbok för Viken fick paret en son, Gösta, den 13 juni 1905, som dock dog
   omedelbart, enl notering i Födelseboken p g a för tidig födsel.     
    Familjen flyttade till Stockholm c:a 1928 (Äppelviken ?)

 

                        Generation III

III:8 ff f
Jonsson Ljungström, Peter

Far IV:16, MorIV:17 Sockenskräddare Källebäck, Ljungby/H
Född 1815-11-11 i Ljungby/H (St Sigfrid) döpt 1815-11-12
Död 1882-10-06 i S:t Sigfrid/H (1882 års dödbok)
Gift 1:o med Anna Stina Pehrsdotter, född 1812-11-14,
död 1842-10-02
    Gift 2:o med
III:9 ff m
Mattsdotter, Helena

Far IV:18, Mor IV:19
Född 1823-05-16 i Mortorp/H
Död 1914-12-15 i S:t Sigfrid/H (Dödbok 1914)
Barn med Anna Stina:
    Johan Ljungström Född 1842-09-21 (modern dog 2 veckor efter pojkens födelse)

Barn med Helena:
    August  Ljungström     Född 1847-09-22 i Ljungby/A flyttat till  Kungsholmen,  
    Stockholm, 1871 14/11 (St Sigfrids Hfl AI:3 4/8)
    Pehr-Olof Ljungström  Född 1850-05-09 i Ljungby/H, Döpt 05-20 (Ljungby C:7
     3/7)
    Carl Johan Ljungström Född 1853-10-06 i Ljungby/H (Ljungby C:7 4/7)
                                                död 1864-03-15 i St Sigfrid/H (11 år)
    Andreas Ljungström    Född 1857-09-03, Döpt 09-11 i St Sigfrid/H (Föd.bok 1857)
    Joseph Ljungström II:4  Född 1859-11-14, Döpt 12-01 i St Sigfrid/H (Föd.bok1859)
    Carl Johan Ljungström Född 1867-01-27 i St Sigfrid/H (Föd.bok 1867)

                 Ljungby C:6 Födde 1815:
              "NovemberPeter    Sjudaren Jaïn (?) Jonsson och Hustru Maria Nils Dtr vidTomteby, född d. 11  
              döpt d 12."

               Ljungby C:6 Födde 1842 10/12 :
                "November 21 25 (dop) Johan Son av Sockenskräddaren Peter Ljungström i Källebäck och dess hustru
                Anna Stina Pehrs Dr 30"
            Ljungby Dödbok 1842:" Oct Anna Stina Pehrs Dr 2 9(begr.) Sen Skräddaren Peter Ljungströms
                i Källebäck hustru Barnsbörd 30"

            Ljungby Hfl AI:21 (1836-1850) s. 145
                S. Capell Källebäck Samfäldsägare
                Sockenskrädd. Peter Jonsson Ljungström Ljungby 1815 Hitfl fr Åby 1838
                Hustru Anna Stina Pehrsdotter Åby 1812 14/11 Hitfl fr Dörby 1841          död 2/10 1842
                Hustru Helena Mattsdotter Mortorp 1923 Hitfl fr Mortorp 1845
                Son Johan Ljungby 1842 25/9 (?)
                August d:o 1847 22/9
                Per-Olof d:o 1850 9/5

                S:t Sigfrids Hfl AI:3 (1871-1880) 4/8 s.136 :
            Extra skollär. Peter Jonsson Ljungström f 1815 11/11 i Ljungby
               Hustru Helena Mathiesdotter f 1823 14/2 i Mortorp OBS datum gäller dopet
               Barn Andreas f 1757 3/9 i St Sigfrid Flyttat till Nordamerika,staden Ottawa
               Joseph f 1859 24/11 ibm
               Carl f 1867 27/1 ibm
              August f 1847 22/9 ibm
              Per-Olof f 1850 9/5 ibm

         1882 års Dödbok för S:t Sigfrids församling i Södra Möre Prosteri:
            "Okt 6 Ljungström Peter Jonsson f.d Småskollärare i Källebäck 66 år 10 mån 25 dagar"

            Mortorps C:1 4/7 :
              "Födde och Döde uti Mortorps Församling under loppet av år 1823
              februari 9 Född Bond. Matis Andersson och Hustrun Maria …. Barn i Kjärrgöl (?)
             döpt den 14, kallad Helene"

             1914 års Död- och begrafningsbok för S:t Sigfrids församling i Södra Möre Prosteri:
            "Dec 15 Helena Mathiesdotter Ljungström, St Mölebo Ålderdomsavtyning"

           1882 års Dödbok för S:t Sigfrids församling i Södra Möre Prosteri:
            "Okt 6 Ljungström
             Peter Jonsson f.d Småskollärare i Källebäck 66 år 10 mån 25 dagar"
  
            I St Sigfrids Hfl AI:3 St Sigfrids Hfl AI:3 4/8 s.136 s.136 finns följande notering:
           "Extra skollär. Peter Jonsson Ljungström f 1815 11/11 i Ljungby
            Hustru Helena Mathiesdotter f 1823 14/2 i Mortorp
            Barn Andreas f 1757 3/9 i St Sigfrid Flyttat till Nordamerika, staden Ottawa
            Joseph f 1859 24/11 ibm
            Carl f 1867 27/1 ibm
            August f 1847 22/9 ibm
            Per-Olof f 1850 9/5 ibm

            ** Ur Ljungby Dödbok 1842:
            "Anna Stina Pehrs Dr 2 9(begr.) Sen Skräddaren Peter Ljungströms Källebäck Anna Stina Pehrs Dr 2 9(begr.) Sen Skräddaren Peter Ljungströms Källebäck

             hustru Barnsbörd 30"

            Ur Ljungby C:6 Födde 1842 10/12 :
              "Johan 21 25 (dop) Son av Sockenskräddaren Peter Ljungström
            i Källebäck och dess histru Anna Stina Pehrs Dr 30"

 

III:10 fm f
Jonsson, Carl Johan
   Bonde
Far IV:20, Mor IV:21
Född 1819-08-18 i Mönsterås/H *
Död 1890-12-23 i Mönsterås/H  70 år 4 mån 5 dagar (Dödbok 1890)
    Gift med
III:11 fm m
Olsdotter, Johanna Maria

Far IV:22, Mor IV:23
Född 1823-07-30  döpt 08-03i Mönsterås/H
Död
Barn:
Alma Mathilda           Född 1851-09-29 i Mönsterås/H Döpt 10-07,   Gift 1869,
                                      flyttade 1869-05-29 till Alebo x/
Carl Fredrik Ossian   Född 1857-11-18 i Mönsterås/H Döpt 11-27
Per-Olof                       Född 1860-11-25 i Mönsterås/H Döpt 12-01
Hilma Maria Sofia II:5 Född 1863-06-01 i Mönsterås/H Döpt 06-14

1819 års Födelsebok för Mönsterås (C:6):
"1819 Aug 18 Dragonen för Hobbestorp Jonas Peter Glats och hustru Kajsa Lena Svens Dr Son Carl Johan Wittnen Dragonen Carl Andrén (?) Ney och dess Hustru Kajsa Elversd. (?)…. "

1823 års Födelsebok för Mönsterås (C:6): "1823 juli 30 (dp 3/8) Bonden Olof Nilsson i Elmhult och dess hustru Brita Cajsa Daniels Dr Barn Johanna Maria …….."

Mönsterås Hfl AI:6 (1833-1846)
Habbestorp s. 169 Inhysesfolk m f.
Sjudaren (?) Jonas Peter Glatz Högsby 1796 19/1 Död 23/12 1834
Enka Cajsa Lena Svensdtr Mönsterås 1794 24/10
Son Carl Johan Habbestorp 1819 18/8
Dotter Johanna (?) Catharina D:o 1821 29/2
Son Pehr (?) August D:o 1823 4/4 (4/12 ?)
Dotter Maja Christina D:o 1825 4/12 (?)

1847 års Lysnings- och Vigselbok för Mönsterås (C:7)
26/9* Drängen Carl Johan Jonsson på Berg och Bondedottern ..?.. Johanna Maria Olofsdotter dersammastädes
*Gäller lysning till äktenskap 1:a ggn

Mönsterås Hfl AI:18 (1847-1860) :
Ballerop
Torp Karl Joh. Jonsson (Glatz) .. ? .. 1819 18/8 Lysning t Äkt. 1:1 ggn 26/9 1847 Vigda 26/11 1847
hustru Johanna Maria Olofsdtr Elmhult 1823 30/7
sonen Johan S… 1849 1/9 Död 20/9 1849
Dottern Alma Mathilda Ballerop 1851 29/9

Mönsterås födelsebok (C:6)Mönsterås födelsebok (C:6)

Mönsterås Hfl AI:18 (1847-1860) :
Ballerop
Torp Karl Joh. Jonsson (Glatz) .. ? .. 1819 18/8 Lysning t Äkt. 1:1 ggn 26/9 1847 Vigda 26/11 1847
hustru Johanna Maria Olofsdtr Elmhult 1823 30/7
sonen Johan S… 1849 1/9 Död 20/9 1849
Dottern Alma Mathilda Ballerop 1851 29/9

Mönsterås födelsebok (C:6)
Mönsterås födelsebok (C:6)Mönsterås födelsebok (C:6): "1819 Aug 18 Dragonen för Hobbestorp Jonas Peter Glats och hustru Kajsa Lena Svens Dr . "1819 Aug 18 Dragonen för Hobbestorp Jonas Peter Glats och hustru Kajsa Lena Svens Dr .
Son Carl Johan

Mönsterås Hfl AI:18 (1847-1860) :
Ballerop
Torp Karl Joh. Jonsson (Glatz) .. ? .. 1819 18/8 Lysning t Äkt. 1:1 ggn 26/9 1847 Vigda 26/11 1847
hustru Johanna Maria Olofsdtr Elmhult 1823 30/7
sonen Johan S… 1849 1/9 Död 20/9 1849
Dottern Alma Mathilda Ballerop 1851 29/9

Mönsterås födelsebok (C:6)
Mönsterås födelsebok (C:6)Mönsterås födelsebok (C:6): "1819 Aug 18 Dragonen för Hobbestorp Jonas Peter Glats och hustru Kajsa Lena Svens Dr . "1819 Aug 18 Dragonen för Hobbestorp Jonas Peter Glats och hustru Kajsa Lena Svens Dr .
Son Carl Johan


Son Carl Johan

Mönsterås födelsebok (C:6): "1823 juli 30 (dp 3/8) Bonden Olof Nilsson i Elmhult och dess hustru
Brita Cajsa Daniels Dr Barn Johanna Maria …….."

Mönsterås Födelsebok (C:8 1/3)): "Födde Kvinkön år 1851 September 29 dop 7/10 Alma Mathilda  
Torparen Carl Johan Jonsson …Johanna Maria Olofsdotter

Mönsterås Födelsebok (C:8) : "Födde Mankön år 1857 November 18 dop 27/11
Carl Fredrik Ossian Bonden Carl Johan Jonsson i Abbola (?) dess H. Johanna Maria Olofsdotter"

1860 års Födelsebok för för Mönsterås församling :"November 25 dop Dec 1 Per-Olof  November 25 dop Dec 1 Per-Olof 
Bonden Carl Jonsson, Bäckhult Johanna Olsdotter"

1863 års Födelse- och Dopbok för Mönsteråsförsamling: "Juni 1 dop Juni 14 Hilma Maria Sofia "Juni 1 dop Juni 14 Hilma Maria Sofia
Bonden Carl Jonsson Alebo Johanna Olsdotter"
        Moderns efternamn anges ömsom som Olofsdotter och ömsom som Olsdotter

1890 års Död- och begravningsbok för Mönsterås (F:2)
Dec 23 Jonsson, Karl Johan, Arbetare från Alebo 70 år 4 m 5 d Lunginflammation Begr 1890 dec 28 (6)

 

III:12 mf f
Olsson, August

Far IV:24, Mor IV:25 Murare
Född 1856-09-20 i Strövelstorp/L
Död                   
   Gift 1877-12-16 med
III:13 mf m
Pålsson, Emma

Far IV:26, Mor IV:27
No.13 Viken 
Född 1856-10-03 i Allerum/M
Död                   
Barn:
Carl Hjalmar Sigfrid  Född 1878-02-25 i Strövelstorp/L
Johan Albin                 Född 1879-09-04 i Strövelstorp/L
Sigfrid Julius  II:6      Född 1881-08-11 i Allerum/M
Ester Naëmi                Född 1883-07-14 i Brunnby/M  Död 1885-06-18
Ewald Samuel            Född 1886-01-14 i Väsby/M  Död 1887-04-08
Ester Naëmi                Född 1887-09-02 i Väsby/M
Pani Ater                     Född 1891 i Väsby/M
David Valdemar        Född 1894 i Väsby/M
Edvin Agaton             Född 1898 i Väsby/M

Dessa barn finns upptagna i Väsby församlingsbok 31/12 1900. Där finns också namnet Elgström för första gången men endast för Carl Hjalmar Sigfrid.

I Strövelstorps födelseböcker 1878 resp. 1879 är faderns namn August Johansson. Johansson.

Brunnby C:6 (1871-1876):
Brunnby C:6 (1871-1876):
Födde 1856 i Brunnby församling
October 3 12 Emma Smeden Pål Pålsson och dess Hustru Anna maria Lindgren å No 13 Krapperupp

    > Uppgifterna i flera Hfl nedan att Emma skulle vara född i Allerum är således ej korrekta

Allerum Hfl AI:11 (1871-1876) 1/15 s.5 :
Kyrkobyen No 1
Torp. Jöns Möller 1836 4/6
H Mathilda Maja Påhlsd. 1846 7/5
..
..
Pigan Emma Pålsdotter 56 3/10 Brunnby

1877 års Vigselbok för Allerums församling :
Dec 16 Johansson, August Arbetshjon fr Ströfvelstorp församling 1856
Pålsson, Emma Tjenstehjon No 1 Kyrkobyn

I Väsby församlingsbok 31/12 1900 finns 7 av barnen upptagna. Där förekommer också namnet Elgström för första gången men endast för Carl Hjalmar Sigfrid.

Det finns många noteringar i kyrkböckerna om August och Emma och deras familj:

I Strövelstorps födelseböcker 1878 resp. 1879 är faderns namn August Johansson.

1880 års In- och Utflyttnings-Längd för Allerums församling står:
"Inflyttade 16/1ur. August Johansson Olsson fr Strövelstorp till Tornhult 2
H. Emma Pålsson                                d:o                          d:o
S Sigfrid Victorius                       d:o                          d:o
S Carl Hjalmar Sigfrid                      d:o                          d:o
S Johan Albin                                      d:o                          d:o"

Allerums Husförhörslängd AI.12 1877-84 sida 160 bekräftar boendet i Tornhult Allerums Husförhörslängd AI.12 1877-84 sida 160 bekräftar boendet i Tornhult Allerums Husförhörslängd AI.12 1877-84 sida 160 bekräftar boendet i Tornhult

Familjen flyttade till Brunnby och församlingen  noterade inflyttningen i sin In- och In- och
In- och In- och
Utflyttnings-Längd 1882: Utflyttnings-Längd 1882:
"Inflyttade 16/11 (Folio 511 i Förhörsboken)
Muraren August Johansson Olsson med hustru 3 barn fr Allerum till Bökebolet"
Utflyttnings-Längd 1882: In- och
Utflyttnings-Längd 1882: Utflyttnings-Längd 1882:
"Inflyttade 16/11 (Folio 511 i Förhörsboken)
Muraren August Johansson Olsson med hustru 3 barn fr Allerum till Bökebolet"
Utflyttnings-Längd 1882:

"Inflyttade 16/11 (Folio 511 i Förhörsboken)
Muraren August Johansson Olsson med hustru 3 barn fr Allerum till Bökebolet"
Utflyttnings-Längd 1882:
"Inflyttade 16/11 (Folio 511 i Förhörsboken)
Muraren August Johansson Olsson med hustru 3 barn fr Allerum till Bökebolet"

I Brunnby Husförhörslängd AI:15 1881-92 sida 511 finns de båda makarna samt 3 barn namngivna, varav ett är Sigfrid Julius – inte längre Sigfrid Victorius.
Där står också att makarna gifte sig 1877-12-16.
Vidare meddelas där att familjen flyttade till Väsby 84, men den hade utökats med en dotter, som enligt 1883 års Födelsebok för Brunnby församling föddes den 14 juli 1883 och fick namnet Esther Naëmi.

1884 års In- och Utflyttnings-Längd för Väsby bekräftar flyttningen:"Inflyttade
14/11 (1187 i Förhörsboken) Murare August Olsson med familj från Brunnby till Höganäs. Mankön 4 Qvinkön 2"

Väsby Husförhörslängd AI:24 (1882-99) sida 1187:
"Höganäs No.3
Muraren August Olsson 56 20/9 Strövelstorp gift 77 16/12 värnpliktig 11k/87
H. Emma Pålsson         56 3/10 Allerum d:o
Carl Hjalmar Sigfrid 78 25/2 Strövelstorp
Johan Albin               79 4/9
Sigfrid Julius      81 11/8 Allerum
Ester Naëmi               83 14/7 Brunnby      död 18/6 85
Ewald Samuel      86 14/1 Wäsby           död 8/4 87
Ester Naëmi               87 2/9
Joël Samuel               89 23/5 "
Väsby Husförhörslängd AI:24 (1882-99) sida 1187:
"Höganäs No.3
Muraren August Olsson 56 20/9 Strövelstorp gift 77 16/12 värnpliktig 11k/87
H. Emma Pålsson         56 3/10 Allerum d:o
Carl Hjalmar Sigfrid 78 25/2 Strövelstorp
Johan Albin               79 4/9
Sigfrid Julius      81 11/8 Allerum
Ester Naëmi               83 14/7 Brunnby      död 18/6 85
Ewald Samuel      86 14/1 Wäsby           död 8/4 87
Ester Naëmi               87 2/9
Joël Samuel               89 23/5 "

1900 års Församlingsbok för Wäsby förs. :
August Olsson murare 56 Strövelstorp, Krist.län
h. Emma Paulsson        56 Allerum
s Sigfrid Julius 81 d:o
Ester Naëmi        87 Wäsby
Joel Samuel        89 d:o
Pani Ater        91 d:o
David Valdemar 94 d:o
Ruth Agnes        96 d:o       Flyttat till Krika, Kvidinge (?)
Elvin Agaton 98 d:o
Carl Hjalmar Sigfrid Elgström 78 Strövelstorp" Detta är första gången som namnet Elgström dyker upp.

1910 års Församlingsbok för Wäsby, sida 8 anger att föräldrarna samt barnen Bani Ater, David Valdemar, Ruth Agnes, Edvin Agaton och Joel Samuel bor kvar i Höganäs No. 1.

I samma Förs.bok, sida 11 är noterat:
"Höganäs
Augusta Olsson Inh. Sömmerska 81 Ö.Ljungby
Karl Hjalmar Sigfrid Olsson Elgström Byggmästare 78 Strövelstorp
h Karolina Olsson Sömmerska 79 Ö. Ljungby
s Carl Evald 04 Väsby

Församlingsbok för Höganäs 1920 :
Höganäs No 1
Erik Rudolf Wenant Lokeldare 85 Gistad, Östergötland
h Ester Naëmi Elgström 87 Wäsby
d Brita Kristina 13 Höganäs
s Stig Erik 18 Wäsby

Församlingsbok för Höganäs 1920
August Olsson Byggmäst. 56 Strövelstorp vigd 77
h Emma Paulsson 56 Allerum
Ruth Agnes Elgström 96 Wäsby

Församlingsbok för Höganäs 1920
Höganäs No 9
Karl Hjalmar Sigfrid Olsson Elgström Byggm. 98 Strövelstorp gift 03
Kerstin f Olsson 79 Ö Ljungby
s Carl Evald 04 Wäsby
Augusta Olsson Sömmerska 81 Ö Ljungby

Församlingsbok för Höganäs 1920
Höganäs No 22
Joel Samuel Elgström Byggmästare 89 Wäsby
h Erika Charlotta Hagström (?) 89 Ekeby
d Lotten Ingegerd 18 Wäsby

Församlingsbok för Höganäs 1920
Ingelsträde No 3 s.172
David Valdemar Elgström Murare 94 Wäsby gift 15
h Helga Maria Elizabeth f. Persson 95 Malmö, S:t Pauli
s Knut Åke 16 Wäsby
Edvin Agaton Elgström Murare 98 Wäsby           <--    OBS

Församlingsbok för Höganäs 1930 :
Ingelsträde No 2 och 3
Edvin Agaton Elgström Murare 98 Wäsby Hitfl fr Brunnby 22
Helga Josefina Kornelia Ingeborg f. Knutsson 98 Brunnby
d Inga – Lisa 23 Församlingen
s Olle Lennart 24 Församlingen

Församlingsbok för Höganäs 1930 :
Kvarteret Oden
Joel Samuel Elgström Byggmästare 89 Wäsby
Fr Erika Charlotta f. Hagström (?) 89 Ekeby
d Lotten Ingegerd 18 Wäsby
s Olle Lennart 24 Församlingen

Församlingsbok för Höganäs 1930 :
Kv Roddaren
Erik Rudolf Wenant (?) Lokeldare 85 Gistad, Östergötland
h Ester Naëmi f Elgström 87 Wäsby
d Brita Christina 13 Församlingen
s Stig Erik 18 Församlingen

  / 

III:14 mm f
Andersson, Sven, 
Sjöman
(Anderström)
Far IV:28, Mor IV:29
No 13 Viken
Född 1853-11-04, döpt 11-11 i Väsby /M *
Död
    Gift 1880-02-15 med
III:15 mm m
Lundgren, Beata Karolina

Far IV:30, Mor IV:31
Född 1857-01-28 i Viken/M
Död   1920-10-14 i Viken
Barn:
Wiktor William, född 1879-04-08 i Viken/M     Beatas barn före äkt.
Adéle Rosalie II:7  Född 1881-07-04 i Viken/M (Föd.bok Viken 1881)
Karin Ingeborg  Född 1883-09-23 i Viken/M (Föd.bok Viken 1883)
Enoch Hjalmar  Född 1893 i Viken/M (Föd.bok Viken 1893)
David Herrman  Född 1896-12-12 i Viken/M (Föd.bok Viken 1896)

Väsby födelsebok C:5 5/6 :
"1853 Nov. 4 föddes skräddaren Anders Pehrssons och Kjersti Svensd.å No. 8 Ornakärr Son döpt 11/11 Sven

""Födde uti Wikens församling 1857:
"Jan 28 föddes på No. 74 Wiken ( …?)pigan Catharina Lundgrens oäkta dotter, som döptes vid namn Beata Carolina, den 1 februari. Moder 23 år"

1880 års Vigselbok för Wikens annexförsamling i Luggude prosteri:
  "Febr 15 Andersson, Sven, sjöman i Wålamåsa född 1853 Nov. 11 och pigan Lundgren,
   Beata Karolina, 74 Wiken född 1857 Jan 28"


1886 års Födelsebok för Vikens församling i Luggude Prosteri

April 14 Lydia Serafia Sjöm. Sven Anderström N0 111 Wiken 53 11/11H Beata Carol. Lundgren
G 15/12 80 26 år

1888 års Födelsebok för Vikens församling i Luggude Prosteri
April 27 Enock Hjalmar 5 Huseg. Sven Anderström No 13 Wiken H Beata Carolina Lundgren G 8 år 31 år

1891 års Dödbok för Wikens församling:
Jan 18 Enoch Hjalmar, son till Sjöm. Sven Andersson och h h Beata Carolina Lundgren 111 Wiken
2 år 8 m 21 d kramp i magen

1893 års Födelsebok för Vikens församling i Luggude Prosteri
Juli 27 Enock Hjalmar 5 Sjöm. Sven Anderström N0 111 Wiken 53 11/11 H Beata Carolina Lundgren
57 28/1

1896 års Födelsebok för Vikens församling i Luggude Prosteri:
"Dec 12 David Herrman Fader Husäg, Sven Anderström, No 111 Viken. Moder Beata Karolina Lundgren "

1898 års Dödbok för Wikens församling:

Jan 26 David Herman, Son till Sjöm. Sven Anderssono h h Beata Karolina Lundgren No 111 Wiken
född 1896 12/12

Anm. Enl ovanstående bör Sven alltså ha bytt efternamn någon gång mellan 1883 och 1886

Viken Hfl AI:9 (1881-1899) 2/6 s.56
Inh Sjöm. Sven Andersson 53 11/11* Wäsby fl t pag.339 83 *= dopdagen
H Beata Karolina Lundgren 57 28/1 Wiken
S före vigseln Wiktor William 79 8/4 "
D Adéle Rosalie 81 4/7 "
D Karin Ingeborg 83 23/9 "

Viken Hfl AI:10 (1881-1899) 5/7 s. 339
Huseg. Sjöman Sven Anderson Anderström 53 11/11 Wäsby g 80 15/2 fl fr pag 55 83
H Beata Carolina Lundgren 57 28/1 Wiken
S före vigseln Viktor William 79 8/4 "
D Adéle Rosalie 81 4/7 " fl t Helsingborg 25/10 97
D Karin Ingeborg 83 23/9 "
D Lydia Serafia 86 14/4 "
S Enock Hjalmar 88 27/4 "
S Enock Hjalmar 1893 27/8 "
S David Herrman 1896 12/12 " Död 26/1 98
D Adéle Rosalie 81 4/9 " fr Helsingborg 8/11 98

Karin Ingeborg fick ytterligare ett oäkta barn. I 1917 års Födelse och Dopbok för Viken står det:
"April 30 Karl Gustaf u ä Fader -, Moder Karin Ingeborg Anderström, No 111 Viken 83 23/9"

Enoch Hjalmar gifte sig 1914-01-31 med Antonia Elvira, född Ring 1893 5/9. De fick
1917-08-30 sonen Sven Torsten (Föd.bok 1917 Viken) I notisen står också:
"Barnet födt o döpt i Riseberga. Attest fr P.Ämb. derst. 2/11 17. Attest om dop 4/11 17 t. P.Ämb. i Brunnby"

Vikens församlingsbok 31/12 1910:
Sven Anderström N.III Husäg. Sjöman f 53 Väsby
H. Beata Karolina Lundgren f 57 Viken
d Karin Ingeborg f 83 Viken
Asta Linnea f 07 Viken
s Enoch Hjalmar f 93 Viken * se nedan

Det finns inget ’d’ framför Asta Linnea vilket säkerligen har med följande notis från
1907 års Födelsebok för Viken att göra:
"Dec 29 Asta Linnea uä Fader - , Moder Karin Ingeborg Anderström, No 111 Wiken 83 23/7"

1915 års Dödbok för Wikens församling:
Dec 14 Rolf Lennart Anderström son till Sjöm Enoch Hjalmar Anderström o h h Antonia Elvira Ring
No 111 Wiken Strupsjukdom 13 24/11

1915 års Dödbok för Wikens församling:
Dec 21 Sonja Marianne Anderström dotter till Sjöm Enoch Hjalmar Anderström o h h Antonia Elvira
Ring No 111 Wiken Septisksemin (?) 15 23/4 7 mån

1920 års Död- och Begrafningsbok för Vikens församling:
Okt 14 Beata Carolina Anderström f. Lundgren, No 111 Viken Slaganfall 57 28/1 g.

 

                        Generation IV

IV:16 ff ff 
Jonsson, Jaen (Jon?)
Sjudare Far V:32, Mor V:33
Född   1772                             
Död    1850-11-13 i Ljungby/G   bg 11-19
    Gift med
IV:17 ff fm
Nilsdotter, Maria

Far V:34, Mor V:35
Född  1778
Död    1855-02-16 i Ljungby/G  bg 11-25
Barn: Peter Jonsson Ljungström III:8 III:8 Född 1815-11-11 i Ljungby

Ljungby AI:10 (1814-1823)                                         Ljungby AI:12 (1824-1830)
St Tomteby No.6                                                                   Tomteby No.6
Sjudare Jaïn Jönsson        42                                       Inh (?) Jan Jönsson 1772
H Maria NilsDtr        36                                                H Maria NilsDtr        1778
S Peter                                                                                   s Peter                             1815
Inhys.piga Elin Jonsdt 31 (?) fattighjon                   Inh Stina JönsDtr    1779 12/3 fattighj.
d Maja Nils Dtr 32 ’alla sjukliga’                               Inh piga Maja Nilsdotter 1782 fattighj.

IV:18 ff mf
Andersson, Mattis Bonde Far V:36, Mor V:37
Född
Död
    Gift med
IV:19 ff mm
…., Maria

Far V:38, Mor V:39
Född
Död
Barn: Helena Mattsdotter III:9 III:9 Född 1823-05-16 i Mortorp/H

 

IV:20 fm ff
Glats, Johan Peter
Far V:40, Mor V:41
Född
Död
    Gift med
IV:21 fm fm
Svensdotter, Kajsa Lena
Far V:42, Mor V:43
Född
Död
Barn: Carl Johan Jonsson  III:10   Född 1819-08-18 i Mönsterås

                   

V:22
Nilsson, Olof

Far V:44, Mor V:45 Elmhult
Född
Död
Gift med
IV:23
Danielsdotter, Brita Cajsa

Far V:46, Mor V:47
Född
Död
Barn: Johanna Maria III:11 III:11 Född 1823-07-30 i Mönsterås

 

IV:24 mf ff
Olsson, Johan
HemmansägareWilhelmsfält
Far V:48, Mor V:49
Född 1812-12-05 i Mardal, Höja/L
Död   1880-02-11 i Strövelstorp/L
    Gift med
IV:25 mf fm
Nilsdotter, Johanna

Far V:50, Mor V:51
Född 1813-03-06 i Ausås/L
Död   1891-09-30 i Strövelstorp/L
Barn:
Johanna Född 1812-04-17 i Ausås
Elina Maria Född 1849-06-03 i Ausås
August III:12 Född 1856-09-26 i Ausås
Helena Född 1843-04-04 i Ausås

Ausås C:4 (1806-1862) :
Födde   År 1813
Mars 6 föddes och den 7 döptes Skolemäst. Nils Pehrs. och dess Hust Hilma Elgströms Dotter Johanna

Ausås C:4 (1806-1862)
Wigde 1839 kort 7/9 s. 579 Nov 3 Drängen Johan Olsson med Pigan Johanna Nilsdr i Ausås 26/25

Ausås C:4 (1806-1862)
Födde  År 1843
April 4 f och d 5 april d med namnet Helena Torp. John Olssons och dess H Johanna NilsDrs Dotter

Ausås C:4 (1806-1862)
Födde   År 1849
Juni 3 f och den 9 d m.n. Elina Maria Torp. Johan Olssons och dess H Johanna NilsDrs Dotter

 

 

Strövelstorp Hfl AI:19 (1851-1855) 5/7 s.274 :
Wilhelmsfält 17 1/24
Egr. Johan Olsson 12 5/12 Mardal Kom fr Ausås
H Johanna Nils Dr 13 6/3 Ausås
D Johanna Döfstum 40 17/4
Pig Dr Helena 43 4/4 1/
Elina Maria 49 3/6
S August 56 20/9 2/

Strövelstorp Hfl AI:23 (1860-1866) 7/10 s.231
Wilhelmsfält 1/24
Mur. Johan Olsson 12 5/12 Mardal (?)
H Johanna Nils Dr 13 6/3 Ausås
D Johanna Döfstum 40 17/4 d:o
" Elina Maria 49 3/6 d:o
S August 56 20/9 W-fält
Pig Dr Helena 43 4/4 Ausås

Strövelstorp Hfl AI:24 (1867-1872) 8/10 s.259
Wilhelmsfält 1/24 No 14
Undt. Mur. Johan Olsson 12 5/12 Mardal (?)
H Johanna Nils Dr 13 6/3 Ausås
D Johanna Döfstum 40 17/4 ibm
" Elina Maria 49 3/6 ibm fl t Hjernarp 67
S August 56 20/9 W-fält Konf. i Engselg.(?) 1872
D Johanna Elena Maria 49 3/6 fl fr 4 72

Strövelstorp Hfl AI:26 (1878-1883) 9/12 s.312:
Wilhelmsfält 11 1/2 4 mtl se p 303
Eg Nils Andersson 34 8/9 Össjö hitfl fr Höja
H Helena Johansdotter 43 4/4 Ausås 1/
d Emma Justina 64 16/6 Ströfv
s Johan Albert 69 1/11 "
s Edvin Victorious 78 19/9 "

In Olof Andersson 55 12/6 Nordamerika 82
.. Arb August Johansson 56 20/9 Ströfv. g 97 16/12 2/
H Elina (?) Påhlsdotter 56 3/10 Brunnby hitfl fr Allerum 77
s Carl Hjalmar 78 25/2 Ströfv

Husm Mur Johan Olsson 12 5/12 Höja hitfl fr 271 77 Död 80 11/2
H E Johanna Nilsd 13 6/3 Ausås
d Johanna (Döfstum) 40 17/1 " Död 79 15/5
s August Johansson 56 20/9 Ströfv. 2/
d Elin Maria 49 3/6 Ausås

Strövelstorp Hfl AI:30 (1888-1892) 8/13 s.221:
Wilhelsfält No 11
Mur Johan Olssons Undt. enka Johanna Nilsdotter 13 6/3 Enka 80 11/2

1891 års Dödbok för Ströfvelstorps församling i Södra åsbo Prosteri :
Sept 30 Nilsdotter, Johanna Enka, Norra Waralöf 7 77 år

IV:26 mf mf
Pålsson, Pål

Far V:52, Mor V:53
  Gift med
Född 1817-05-20 i Höja/L dp 05-21
Död
IV:27 mf mm
Lindgren, Anna Maria

Far V:54, Mor V:55
Född 1828-11-17 i Bjuv/M dp 11-19
Död
Barn:
Magnus                          Pålsson Född 1848-09-30 i Brunnby
Carl Christian        Pålsson      Född 1853-11-13 i Brunnby
Mathilda Margareta Pålsdotter  Född 1846-09-07 i Brunnby Fl t Kattarp 1864
Ulrika                         Pålsdotter Född 1851-07-04 i Brunnby
Emma                         Pålsdotter Född 1856-10-03 i Brunnby III:13
Amalia                         Pålsdotter Född 1859-01-02 i Brunnby döpt 01-09 död 1860-03-25
Amalia                         Pålsdotter Född 1861-01-25 i Brunnby döpt 02-03
Betty                         Pålsdotter Född 1863-11-20 i Brunnby döpt 01-29

Höja C:2 (1784-1834) :
Födde och Döpte uti Höija församling År 1817
Maij d 20 d 21 Pål Husfar Måns Zachow och Hustru Maria Troedsdotter 28 år Mardal

Bjuv C:2 :
Födde och Döpte uti Bjufs församling År 1828
November d 17 och d 19 ejusdem Döptes Gårdsman Christian Lindgren och dess Hustru Boel LassasDotters  Flickebarn Anna Maria

IV:28 mm ff
Pehrsson, Anders

Far V:56, Mor V:57
Skräddare, No 8, Ornakärr
Född 1817-11-14 i Välinge (Väsby Hfl AI:14 s. 213)
Död
    Gift med
IV:29 mm fm
Svensdotter, Kjersti

Far V:58, Mor V:59
Född 1828-05-25 i Kattarp/M (Väsby Hfl AI:14 s. 213)
Död
Barn:
Sven Andersson III:14 Född 1853-11-04 i Väsby/M
Ludvig Andersson Född 1856-06-27 i Välinge
Hanna AndersdotterFödd 1858-06-24 i Välinge
Janne Andersson Född 1861-04-02 i Väsby ??
Thilda Andersdotter Född 1862-05-11 i Väsby
Emma Andersdotter Född 1864-07-15 i Väsby

Jonstorp C:2 (1784-1822) 3/6 s.134 :
Födde 1817  Nov 14 Nov 16 Anders Husman Pehr Svensson Görslöfshus, Hustru Boel Andersdotter 33

Kattarp C:2 (1802-1859) 2/4 :
Födde 1828 25/8 1/6 Kjersti Svensdotter …..?…… Gunilla Jönsdotter (?)

Välinge C3 1810-59
Födde 185627/6 6/7 Ludvig Andersson i Wälingetorp för Hemmansägare Anders Persson o h
Kjersti Svens Dr

Välinge C3 1810-59
Födde 1859 24/6 28/6 Hanna Andersdotter i Tonga för Arbetsd?? Anders Persson o h
Kjerstin SvensDr ibm

Väsby Hfl AI:14 (1854-56) 5/9 5/9 s. 218 :
Ornakärr 
Anders Persson 17 14/11 Jonstorp Kom fr Jonstorp Fl t 51 54
H Kjerstin Svens Dr 28 25/5 -"-
S Sven 53 11/11 Väsby -"-

Väsby Hfl AI:16 (1857-61) 5/9 s. 223
Ornakärr
Anders Persson 17 14/11 Jonstorp Kom fr Välinge 60
H Kjerstin Svens Dr 28 25/5 Välinge 60
S Sven 53 11/11 Väsby
S Ludvig 56 27/6 Välinge
D Hanna 58 24/6 Välinge
S Janne Väsby

Väsby Hfl AI:17 (1861-66) s.308
Ornakärr Nybo
Dr Torp Anders Persson 17 14/11 Jonstorp
H Kjerstin Svens Dr 28 25/5
S Sven 53 11/11 Väsby
S Ludvig 56 27/6 Välinge
D Hanna 58 24/6 Välinge
D Thilda 62 11/5 ibm
D ???? 64 15/7 ibm

Anm : Datum för Sven - 11/11 - är dopdagen, han föddes 4/11

1894 års Dödbok för Wäsby församling :
Okt 24 Torp Anders Persson Wätamåla 76 år 11 mån 10 dagar

IV:30 mm mf       
Ej känd
IV:31 mm mm
Lundgren, Catharina

Far V:62, Mor V:63
Född
Död

Född 1834-10-10 i Viken/M
Död
Gift
Barn:
Beata Carolina      Född 1857-01-28 i Viken  Död 1920-10-14 i Viken
Anna Theresia      Född 1873-08-01 i Viken  Död 1911-02-16 i Viken

1833 års Födelse- och Dopbok för Wikens församling :
Oktober 10 Föddes Knut Lundgrens och dess Hustru Kristina Pehrs Dotters Dotterbarn på No 1 Wiken,
om döptes den 12 ds vid namn Catahatrina

Vikens Hfl AI:3 (1846-1854) :
Under perioden förekommer Catharina 5 gånger – hon flyttade mellan olika ställen

 Viken Hfl AI:4 (1854-1861) :
No 74
Piga Catharina Lundgren 33 10/11 Wiken
o ä dr Beata Carolina 57 23/1 ibm

1908 års Dödbok för Vikens församling:
Anna Thyra Maria, dotter av Sjöm. Carl Magnus Nilsson o.h. Anna Theresia Lundgren No 2
Domsten, Allerum 1907 19/2 Kikhosta

1910 års Död- och Begrafningsbok för Vikens församling:
Juli 14 Anna Thyra Maria, dotter av Sjöman Karl Magnus Nilsson o h h Anna Theres Lundgren
Nr 2 Wiken 10 20/1

1911 års Död- och Begrafningsbok för Vikens församling:
Febr 16 Anna Theres Nilsson, f Lundgren, hustru till Sjömannen Carl M. Nilsson, No 2 Wiken
1873 1/8 Efterlef. makes födelseår 1853.

1913 års Död- och Begrafningsbok för Vikens församling:
Mars 18 Sjökapten Gustaf Magnus Lundgren No 25 Wiken 50 1/1
Sjömannen Gustaf Albin Lundgren No 25 Wiken 94 28/1
Drunknade vid skonerten Windes förlisning vid holländska kusten den 18/3 13

1915 års Död- och Begrafningsbok för Vikens församling:
Sept 6 Katarina Lundgren arbeterska No 17 Viken 33 10/10 Pneumonia

V:40 fm ff f
Bjerman, Carl

Far VI:80, Mor VI:81
    Gift med
Född 1762
Död
VI:41 fm ff m
Jansdotter, (?) Maja
Far VI:82, Mor VI:83
Född 1765
Död
Barn:
Carl Friedric  Född 1791
Sara Stina  Född 1792
Jonas Peter  Född 1796
Johannes  Född 1799
Ulrica          Född 1801

Högsby Hfl AI:2 (1798-1810) 2/5 s.51 :
St Bjershult (Bjurshult)
Corp. Carl Bjerman inför No 2 (?) 62
H Maja            1765
s Carl Friedric  1791
dr Sara Stina   1792
s Jonas Peter   1796
s Johannes   99
dr Ulrica   1801


                      Generation V

V:50 mf fm f
Pehrsson, Nils
Skolemäster
Far VI:100, Mor VI:101
         Gift med
Född
Död
V:51 mf fm m
Elgström, Helenea

Far VI:102, Mor VI:103
Född
Barn:
Johanna Nilsdotter IV:25 Född 1813-03-06 i Ausås

 

V:52 mf mf f
Zachow, Måns Hussar

Far VI:104, VI:105
     Gift med
Född 1794-07-18 i Höja/L
Död
V:53 mf mf m
Troelsdotter, Maria

Far VI:106, Mor VI:107
Född 1789-10-19 i Höja/L
Död
Barn:
Pål Pålsson IV:26 Född 1817-05-20 i Höja/L
Karna Pålsdotter Född 1820-07-29 i Höja/L

Höja Hfm AI:3 (1820-1825) 3/3 s.127 :
Mardal
HussarTorp ..?.. No 4 och 11
Huss Måns Zachow 1794 18/7 Höija kom fr 29
Hustru Maria TroedsD 1789 19/10 d:o
Son Pål 1817 20/5 d:o
Dotter Karna 1820 29/7 d:o

V:54 mf mm f
Lindgren, Christian
mf mm f
Lindgren, Christian

Far VI:108, Mor VI:109
      Gift med
Född 1798-08-01 i Köpenhamn
Död
V:55 mf mm m
Lassasdotter, Boel

Far VI:110, Mor VI:111
Född 1790-01-08 i Bjuv
Död
Barn:
Lars              Född 1816-01-17 i Bjuv (Styvson)
Gustaf       Född 1826-07-31 i Bjuv
Alexander   Född 1832-10-27 i Bjuv
Anna Maria Född 1828-11-17 i Bjuv IV:27

Bjuv Hfl AI:5 (1829-1834) 3/3 :
Husman Christian Lindgren 1798 1/8 Köpenhamn
Hustru Boel LassasDr       1790 8/1 Bjuv
Styfson Lars                        1816 17/1 d:o
Gustaf                                1826 31/7 d:o
Alexander                        1832 27/10 d:o
Anna Maria                        1828 17/11 d:o

V:56 mm ff f
Sonasson, Pehr

Far VI:112, Mor VI:113
        Gift med
Född
Död
V:57 mm ff m
Andersdotter, Boel

Far VI:114, Mor VI:115
Född omkr 1784
Död
Barn:
Bengta Pehrsdotter Född 1816-03-17
Anders Persson IV:28 Född 1817-11-14 i Jonstorp
Pehr Pehrsson Född 1821-12-07

Välinge C:2
Födde 1791
Dom 18 p Trinit Baptiz Pehr Sonasson af … föddes lördag den 15 october ….. Sone Pettersson och
Bengta Larsdotter

Välinge C:2
Anno 1784
Dom 1 p Epiph Baptiz Noel AndersDotter … som föddes natten mellan 5 och 6 januari … f Anders Persson och H Anna Sonasdotter (Jonasdotter ?)

Farhult Hfl AI:7 (1857-1861) 2/3:
Stora Görslöfshus
Pehr Sonasson        1791 15/10 Wälinge )
H Boel Andersdotter 1784 6/1                              )
D Bengta                 1813 17/3                          ) Fl t Wälinge *
S Anders                 1817 14/11                 )
S Pehr                         1821 7/12                         )

* Har ej funnit någon flyttningsnotis vare sig i Välinge eller Farhult

V:58 mm fm f
Jönsson, Sven

Far VI:116, Mor VI:117
       Gift med
Född 1796-09-06 i Wäsby
Död
V:59 mm fm m
Nilsdotter, Kjersti

Far VI:118, Mor VI:119
Född 1807-10-24 i Helsingborg
Död
Barn:
Jöns Svensson 1823-06-16 i Kattarp
Per        Svensson    1825-09-29 i Kattarp
Bengta Svensdotter 1826-12-26 i Kattarp
Kjersti Svensdotter 1828-05-25 i Kattarp
JohannaSvensdotter 1831-01-01 i Kattarp

Wäsby C:2 (1755-1808)
Födde
Sept 1796 Föddes Jöns Svenssons och Kirstin Nilsdotters barn i Bulkeröd som döptes d 11 ejusdem
vid namn Sven hemmadöpt

Hälsingborg Stadsförsamling C:2 :
Födde 1807
Oktober den 24 dennes föddes Husmannen i Söndre (?) Nils Månsson och dess Hustru Agnes
Rasmusdotters lilla dotter som den 28 derpåföljande döptes och blev Kjersti kallad. Kjersti

Kattarp Hfl AI:4 (1833-1834) 2/2 s. 42 :
W Kattarp
Sven Jönsson    1796 6/9 Wäsby
Kjersti Nilsdr    1807 24/10 Hels
S Jöns            1823 16/6 Kat
Per                     1825 29/9 Kat
D Bengta    1826 26/12 Kat
Kjersti            1828 25/5 Kat
Johanna            1831 1/1 Kat

V:62 mm mm f
Lundgren, Knut

Sjöman, fiskare
Far VI:124, Mor V:125
Född 1792-02-01 i Ornakärr, Väsby    Dp 02-05
Död   1839-04-19 Drunknat i Viken     Bg 04-23
Gift 1818-12-27 med V:63 Kristina Pehrsdotter
    Gift 1818-12-27 i Viken med
V:63 mm mm m
Pehrsdotter, Kristina

Far VI:126, Mor VI:127
Född 1799-11-11 i Viken Dp 11-17
Död 1838-12-11 i Viken Bg 12-16
Barn:
Petter       Knutsson     Född 1820-02-01 i Viken Dp 10-01 C:1
Christina Knutsdotter Född 1823-08-23 i Viken Dp 08-24 C:1
Tom         Knutsson     Född 1826-04-27 i Viken Dp 04-27 C:1
Andreas  Knutsson     Född 1830-02-27 i Viken Dp 03-05
CatharinaKnutsdotterFödd 1833-10-10 i Viken Dp 10-12 C:1     IV:31
Christian  Knutsson     Född 1837-06-21 i Viken Dp 06-21 C:1

            Generation VI

VI:124 mm mm ff Knutsson, Anders Husman på Vikens allmänning
Far VII:248, Mor VII:249
Född 1764-10-16 på Vikens allm., Viken Dp 10-20
Död   1830-04-02 på Vikens allm., Viken Bg 04-12
    Gift 1791-01-04 i Väsby med
VI:125 mm mm fm
Larsdotter, Christina

Far VII:250, Mor VII:251
Född 1767-06-06 i Ornakärr, Väsby Dp 06-10
Död 1842-10-14 på Vikens allmänning, Viken
Bg 10-23
Barn:
Knut Andersson (fr 1824 Lundgren) V:62 Född 1792-02-01 i Väsby Död 1839-04-19 i                                                Viken
Boel Andersdotter Född 1801-09-07 i Viken Dp 09-10
Sven Andersson Född 1804-03-10 i Viken Dp 03-12
Pernilla Andersdotter Född 1807-03-17 i Viken Dp 03-20
Hanna Andersdotter Född 1810-10-27 i Viken Dp 10-30

 

VI:126 mm mm mf
Larsson (Lundgren), Per
Far VII:252, Mor VII:253
Född 1752-02-02 i Väsby
Död 1828-01-27 i Viken Bg 02-03
Gift 1:o 1779-03-02 med  Kirsti Larsdotter, Viken
    Gift 2:o omkr 1798 med VI:127 mm mm mm
Olofsdotter, Kirsti
Hemmafru i Viken No 1
Far VII:254, Mor VII:255
Född 1764-05-07 i Jonstorp
Död omkr 1812, troligen i Jonstorp
Barn med Kirsti Larsdotter:
Bengta (Persdotter) Lundgren    Född 1899-08-02 i Viken Dp 08-04
Sissa    (Persdotter) Lundgren Född 1786-10-15 i Viken Dp 10-17
                                                         Död 1785-12-01 i Viken

Barn med Kirsti Olofsdotter:
Kirsti (Persdotter) Lundgren V:63 Född 1899-11-11 i Viken Dp 11-17
                                                                Död 1838-12-11 i Viken No 1 Bg 12-16

                      GenerationVII

VII:248 mm mm ff f
Jönsson, Knut
Bonde i Hulta, Väsby Far VIII:496, Mor VIII:497
Född
Död
    Gift med
VII:249 mm mm ff m
Jansdotter, Troen

Far VIII:498, Mor VIII:499
Född 1723
Död  1800-05-27 i Ornakärr, Väsby Bg 06-02
Barn:
Anders Knutsson VII:124 Född 1764-10-16 i Hulta, Väsby Död 1830-04-02 i Viken

 

VII:250 mm mm fm f
Monsson, Lars
Bonde i Ornakärr, Väsby Far VIII:500, Mor VIII:501
Född
Död
    Gift 1767-02-15 med
VII:251 mm mm fm m
Nilsdotter, Boel

Far VIII:502, Mor VIII:503
Född
Död
Barn:
Christina Larsdotter VII:125 Född 1767-06-06 i Ornakärr, Väsby
                                                    Död 1842-10-14 på Vikens allmänning, Viken Bg 10-23

 

VII:252 mm mm mf f
Christiansson (Lundgren), Lars

Far VIII:504, Mor VIII:505
   
Född 1722-06-05 i Väsby
Död 1797-02-16 i Viken Bg 02-19 i Viken
    Gift med
VII:253 mm mm mf m
Persdotter, Kerstin

Far VIII:506, Mor VIII:507
Född 1727-12-27 i Viken Dp 12-31 i Viken Död 1793-02-16 i Viken Bg 02-19 i Viken
Barn:
Christian Larsson (Lundgren)   Född 1749-04-02 i Väsby
                                                        Drunknad 1774-12-25    Bg 1775-01-06 i Väsby                                                    
Inger Larsdotter Lundgren)       Född 1750-11-25 i Väsby
Per Larsson (Lundgren) VI:126 Född 1752-02-02 i Väsby
                                                        Död 1828-01-27 i Viken    Bg 1828-02-03 i Viken
Hans Larsson ( Lundgren)          Född 1754 i Viken
Sasser Larsson (Lundgren)         Född 1760-03-06 i Viken
Jöns Larsson (Lundgren)              Född 1762-05-04 i Viken Dp 1762-05-09
                                                         Död 1804-12-30 i Viken 75
Lusse Larsdotter (Lundgren)      Född 1765-06-09 i Viken Dp 1765-06-14

                      Generation VIII

VIII:504 mm mm mf ff
Lundgren, Christian

Ryttare Hulta No 3 ghs, Ingelsträde, Väsby
Far IX:1008, Mor IX:1009
Född omkr 1680
Död omkr 1752-11-15 Bg 1752-11-19 i Ingelsträde, Väsby
    Gift med
VIII:505 mm mm mf fm
Pedersdotter, Lusse
Hemmafru i Hulta No 3 ghs, Ingelsträde, Väsby
Född omkr 1685
Död 1760-03-06 i Viken, Väsby (?)Bg 1760-03-09
Barn:
Christian Lundgren (Christiansson)       Född 1706-10-12 i Väsby
Gertrud Lundgren (Christiansdotter)     Född 1709-02-16 i Väsby
Lars Lundgren (Christiansson) VII:252  Född 1722-06-05 i Väsby
                                                                      Död 1797-02-16 i Viken
Jöran Lundgren (Christiansson) Åbo, Stubbarp No 2, Brunnby
                                                    Född 1726-12-14 i Hulta No 2,ghs, Ingelsträde, Väsby
                                                    Död 1789-02-19 i Stubbarp No 2, Brunnby

 

VIII:506 mm mm mf mf
Assarsson From, Per

Far IX:1012, Mor IX:1013
Född
Död
    Gift med
VIII:507 mm mm mf mm
Andersdotter, Ingeborg

Hemmafru i Viken
Född
Död
Barn:
Kerstin Persdotter VII:253 Född 1727-12-27 i Viken Död 1793-02-16 i Viken

           

              

Bilaga 1

                            Viking och Ruth Reverts anor

Se ovan  III:14

Johannes Sigvard Viking Svensson (Revert) /I:2 nedan/ och Lita Ingegerd Svensson (Revert) var barn till Johannes Svensson och Lydia Serafina Andersström.

Lydia Serafia Anderström var dotter till Sven Anderström (III:14 ovan) Hon gifte sig 1920-10-10 i Björnekulla församling med Muraren Johannes Svensson, Björnekulla. Lydias anor finns ovan.

Här följer Vikings anor, så långt de är kända:

Ulla Revert, Britta Revert, Stina Revert   -    Deras föräldrar : I:2  och I:3


                                            
   Generation  I

I:2
Svensson, Johannes Sigvard Viking
Bosatt i Hittarp
Född 1913-04-06 i Björnekulla
Död  1992-08-04 i Hittarp
    Gift med
I:3
Nilsson, Ruth Saga Valborg
Bosatt i Hittarp
Född 1922-07-26 i Helsingborgs Stadsförsamling
Barn:
Ulla
Britta
Stina

1922 års Födelse- och Dopbok för Helsingborgs Stadsföramling i Luggude Kontrakt :

Juli 26 Ruth Saga Valborg Fader: Stationskarl Johan Albert Nilsson å 2 Hannover 78 24/8
Moder:Maria Wallin 80 29/4 Trolovade                                 Barnet fött före äkt.

Generation II

II:4
Svensson, Johannes 
Född 1876-04-08 i Risekatslösa
Död
   Gift 1920-10-10 i Björnekulla med
II:5
Anderström, Lydia Serafia
Född 1886-04-14 i Viken
Död
Barn:
Johannes Sigvard Viking Svensson Född 1913-04-06 i Björnekulla
Lita Ingegerd                        Svensson     Född 1914-05-31 i Björnekulla

 

I:6
Nilsson, Johan Albert
Stationskarl
Född 1878-08-24 i
Död
     Gift med
II:7 Wallin, Maria
Född 1880-04-29 i
Död
Barn:
Ruth Saga Valborg Nilsson Född 1922-07-26 i Helsingborgs Stadsförsamling          I:3

                                                          Generation III

III:8
Johannesson, Sven
     Murare
Född 1840-12-16 i Risekatslösa Dp 1840-12-20 Död
      Gift med
III:9
Persdotter, Johanna
Född 1856-12-21 i Sireköpinge Dp 1856-12-28 Död
Barn:
Johannes Svensson    Född 1876-04-04 i Risekatslösa
Hedvig     Svensdotter  Född 1877-12-18 i Risekatslösa
Axel          Svensson Född 1882-04-15 i Risekatslösa
Bernhard Svensson    Född 1884-01-30 i Risekatslösa
Peter         Svensson Född 1887-02-23 i Risekatslösa
Betty         Svensdotter Född 1889-02-21 i Risekatslösa
Anna       Svensdotter    Född 1890-12-16 i Risekatslösa

Sireköping C:1:
Födde
December 21 föddes och den 28 döptes åboen Per Svenssons i Norraby och dess Hustru Boel Nilsdotters
Dotter Johanna Mod. 39 år gl

Risekatslösa Hfl AI:14 (1886-1891) 3/4 s. 97:
Hagaslätt No 1 1/4 mantal (under Gedsholm)
Arrend. Sven Johannesson 40 16/12 Risekatsl fr p 64 4/12 85
Hustru Johanna Persd  56 21/12 Zireköpinge "
Barn    Johannes        76 8/4 Risekatsl " Konf. 10/4 91 nattv 12/4 91
Hedvig     77 18/11  d:o "
Alma    79 28/9     d:o "
Axel    82 15/4     d:o "
Bernhard    84 30/1     d:o "
Peter    87 23/2     d:o " Död 16/3 1891
Betty    89 21/2     d:o " Död 15/8 1891
Anna    90 16/12  d:o "Hagaslätt No 1 1/4 mantal (under Gedsholm)
Arrend. Sven Johannesson 40 16/12 Risekatsl fr p 64 4/12 85
Hustru Johanna Persd  56 21/12 Zireköpinge "
Barn    Johannes        76 8/4 Risekatsl " Konf. 10/4 91 nattv 12/4 91
Hedvig     77 18/11  d:o "
Alma    79 28/9     d:o "
Axel    82 15/4     d:o "
Bernhard    84 30/1     d:o "
Peter    87 23/2     d:o " Död 16/3 1891
Betty    89 21/2     d:o " Död 15/8 1891
Anna    90 16/12  d:o "

                                                          Generation  IV

V:16
Svensson, Johannes
Född 1808-11-10 i Katslösa   
Död
    Gift med
IV:17
Påhlsdotter, Anna
Född 1813-05-25 i Katslösa.
Död
Barn:
Olov Johannesson Född 1838-12-24 i Katslösa
Sven Johannesson Född 1840-12-16 i Risekatslösa III:8

Hässlunda Hfl AI:7 (1842-1844) 2/2 s.71:
Hagaslätt
St dr Johannes Svensson 08 10/11 Katsl
h Anna Påhlsdr 13 25/5     d:o
s Olov                 38 24/12 d:o
s Sven                 40 16/12 d:o

 

IV:18
Svensson, Per
Född 1818-07-16 i Kågeröd
Död
        Gift med
IV:19
Nilsdotter, Boel
Född 1817-07-04 o Norra WramDöd
Barn:
Johanna Persdotter Född 1856-12-21 i Sireköpinge III:9

 
                                                        Generation V

V:32
Johannesson, Sven
Född 1775-11-17 i Kvistofta
Död
        Gift med       
V:33       
Svensdotter, Elna
Född 1776-02-21 i Katslösa
Död
Barn:
Johannes Svensson Född 1808-11-10 i Katslösa IV:16

Kvistofta C:1 (1689-1695) :
Födde 1775
November 17 föddes ……. Johann Johansssons och dess Hustrus Anna Nilsdotters goddebarn i Ohlstorp Sven

Risekatslösa Hfl AI:1 (1813.1821) 2/3 :
Hagaslätt
Sven Johansson 75 17/11 Kvistofta
H Elna                 76 21/2 Kastlösa
son Per        01 6/6 ibm
son Johannes 08 16/6 ibm
Dott Kärsti 03 26/4 ibm
Dott Johanna 05 30/3 ibm
Dott Anna 13 3/4 ibm
Dott Pernilla 15 12/11 ibm
Son Sven 18 10/8 ibm

 

V:34
Torstensson, Pål
Född 1784-04-05 i Forsby (?)Död
        Gift medV:35
……., Hanna
Född 1890-01-14 i KatslösaDöd
Barn:
Anna Påhlsdotter Född 1813-05-25 i Katslösa      IV:17

Risekatslösa Hfl AI:1 (1813-1821) 2/3:
Lundom
Pål Torstensson  84 5/4 Forsby (?)
H Hanna         90 14/1 Katslösa
D Boel                  10 8/4 ibm
Dot Anna         13 25/5 ibm
Dot Sicilla (?) 15 19/8 ibm
Son Jöns                 18 9/4 ibm

 

V:36
Hinsasson, Sven
Född 1786-01-27 i Valleberga, Ekeby
Död
            Gift med
V:37
Larsdotter, Pernilla
Född 1785-09-03 i Hökatången, Kågeröd
Död
Barn:
Nils Svensson Född 1811-09-06 i Kågeröd
Jöns Svensson Född 1814-06-30 i Kågeröd
Per Svensson Född 1808-07-16 i Kågeröd IV:18

Kågeröd Hfl AI:6 3/4 s.177:
No 4 Skaftarp Hollagård
Åbo Sven Hinsasson 1786 21/1 Ekeby Fl t Fjerestad 1819
H Pernilla Larsdotter 1785 3/9 Kågeröd
s Nils 1811 6/9 d:o
s Jöns 1814 30/6 d:o
s Per 1818 16/7 d:o