Start ] Uppåt ]

Frågor - Litteratur

1.Varifrån kommer citatet ? Van att lida, stackars Ida dolde smärtan för sin far Kors på Idas grav

2. Så här sjunger vi: "Du kan få en plats ändå på min bicycle gjord för två"

Vem var det som skulle få plats ? Isabella

3. Hur börjar den här dikten ?

"Av falskheten och sveken jag visste intet än, i var kamrat av leken jag såg en trogen vän" och

"nu de blivit män i staten de forne pojkarne och kivas nu om maten och slåss om titlarne"

Jag minns den ljuva tiden

4. Var hör detta hemma ?

Striden prövar klingan, nöden vännen Fritiofs saga

5. Var kommer det här ifrån – författare, dikt

"Och dock, om du i tvivel sjunkit ner och dröjer dystert grubblande vid vägen,
du griper åter ditt baner och bär det genom öknen oförvägen.
Vad mer, om spejarblicken ser, hur bort från fästet tusen solar fejas?
Vad mer, om stjärneskördar mejas som gyllne säd av tidens lie ner?
Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill, vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas,
det är en skörd, som undan honom bärgas, ty den hör evigheten till.
Gå fram, du mänsklighet! var glad, var tröst, ty du bär evigheten i ditt bröst."

KANTAT Av Viktor Rydberg vid jubelfest-promotionen i Uppsala den 6 september 1877.

6. Hur börjar den här dikten ?

"Jag städes vill tjäna mitt älskade land,

Dig trohet till döden vill jag svära.

Din rätt, skall jag värna med håg och med hand

Din fana högt, din bragderika bära." Du gamla du fria

7. Vad är detta inledningen till ?

"Nu skall berättas om vreden som brann hos peliden Akilles" Iliaden

8. Vem sade det här ?

"Driv ut prelaten ropar han åt drängen och akta dig om han släpps in härnäst !

Är det ett språk av en, som nalkas döden ? Dock, han må svara själv för sina

öden, jag har gjort nog som människa och präst" J L Runeberg, Döbeln vid Jutas

9. Vilken Stockholmsplats är nämnd i den här dikten, vad heter den, vem har skrivit den ?

"Vi gingo i en lindallé på gula, våta blad, och tårar sköljde på min kind

och jag var ändå glad." Kornhamnstorg, Beatrice Aurore Harriet Löwenhjelm

I gamla stan vid Kornhamnstorg i Hallbecks antikvariat

10. Hur börjar den här dikten, vad heter den och vem skrev den ?

"Blomman låg förkolnad under frost och snö;
höstens bleka vålnad,gick hon nöjd att dö.
Vintern, härjarns like,som föröder nejden
och i skövlat rike tronar efter fejden, 			Sköna maj, välkommen till vår bygd igen!	
satt med isad glaven segrande på graven, 			Runeberg Majsång
dyster själv och mörk och kall som den. "      			
						

11. ’Pyttans ABC av J A Acke. Hur fortsätter de här verserna ?

"Niggern är så svart om magen …………..		att han mörkrädd blir på dagen"
"Arabesken är den besk				som araben tar till fläsk"

12. Falstaff Fakir skrev, men hur fortsätter versen ?

"Den som lyder går det väl			även om han plommon stjäl"
"Ammor kallas unga mammor			som på landet varit flammor"
"Dromedaren med sin puckel			går i öknen ut på ruckel"
"Robinson av glädje röt				när han fann en kokosnöt"
"Vattnet är ett farligt gift			vilket omger Visby stift"

13. "I sitt anletes svett" - varifrån kommer uttrycket ? 1 Mos 3,19 Du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett (Herrens

strafftal till Adam efter sybdafallet

14. Var står det här ?

"Den som sitt ris spar, han hatar sitt barn, men den som det kärt har, han näpser det i tid" Salomons Ordspråksbok 13,24

15. Var finner vi det här ?

"Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över" Shakespeare Hamlet 3,1

16.Hur lyder de två första raderna ?

"Han hjälper oss av nöd och sorg, som vilja här oss snärja.
Om världen all förgås, om bergen nederslås
och stupa vid sitt fall i havets vilda svall,
oss intet kan förfära." "
Vår Gud är oss en väldig borg, Han är vår sköld och värja" M Luther

 

17. "Ej bättre börda man bär på vägen än" vad då ? och var står det ? Mycken vishet Havamal

18. Vergilius Aneiden berättar om Cerberus

Var fanns Cerberus och vad var han Hundliknande odjur som vaktade ingången till dödsriket

19. Och Charon, vem var det ?			Underjordiske färjkarlen, som förde de begravda död över floden Acheron 
					mot ersättning av ett mynt (en obol), som hade lagts i den dödes mun
20. Hur slutar uppmaningen ?
"Dag ska du prisa, Fritiof ….				Sen bärgad sol sig döljt"

21. En svensk författare har berättat om Paulus omvändelse
Vem och vad heter skådespelet ?					Strindberg  Till Damaskus

22. "Släpp ingen djävul över bron, håll ut en stund ännu"		
Vem ropade det och till vem					Sandels till Sven Dufva

23. "Drick ur ditt glas. Han slipar sitt svärd och vid din tröskel står"
Vem var det som väntade ?					Döden

24. "Den tia då Napolian Dundrapart levde och regera"
I vilket lustspel finner vi det, vem skrev det				Värmlänningarna  F A Dahlgren

25. "Du själv dör hän, men ett vet jag som aldrig dör			Domen över död man"
Var står det ?						Fritiofs saga efter Havamal

26. "Nej, ingen dör så grymt som dessa, ty de dör levande"			Kräftorna. A M Lenngren i Kellgrens
Vilka gör det och vem skrev det					Salig Dumboms leverne

27. "Låt oss äta och dricka ty i morgon måste vi dö"			Korintierbr. 15,32 och Jesaja 22,13
Var finner vi det ?

28. "Se dem än som i min barndoms stunder, följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder, vattenfågelns lek kring fjärd och ö."

Hur börjar den sången ?					Vintern rasat ut bland våra fjällar

29.  "Vad du ej klart kan säga, vet du ej

Med tanken ordet föds på mannens läppar.

Det dunkelt sagda   - hur fortsätter versen ?"		 		 ….är det dunkelt tänkta.  Tegnér vid 

Vem sade det ? magisterpromotion i Lund 1820

30. "Du död var är din udd, du helvete var är din seger ?"

Var finner vi detta ? Bibeln, Kor.brevet 15.55

31. "Driv ut prelaten," ropade von Döbeln på sin sjukbädd
Men vad blev prostens svar?	Var står det ?	   		Är det ett språk av en som nalkas döden ?
							Fänrik Ståls sägner

32. "Landskapet där stenen utgör regeln och jorden undantag" Småland av Gunnar Wennerberg

Vilket landskap är det ?

 

33. Gunnar Wennerberg skrev en samling duettsånger, oftast om livet i Uppsala.

De som sjöng var Magistern och - ja, vem mer Glunten

Wennerberg (1817–1901, ämbetsman, politiker (konservativ), skald och tonsättare, ledamot av Svenska Akademien 1866. W. var ecklesiastikminister 1870–75 och 1888–91, landshövding i Växjö 1875–88)

34. Alf Henriksson har sagt: "Maken till mästerverk har inte beskärts många socknar" Vad heter socknen, som förresten blev stad 1986? Så här skrev Runeberg:

"Högt bland socknens moar bodde bonden Paavo på ett frostigt hemman, skötande dess jord med trägna armar; men av Herren väntade han växten. Och han bodde där med barn och maka, åt i svett sitt knappa bröd med dessa, grävde diken, plöjde opp och sådde." Saarijärvi (11000 inv, 888 km2, handelscentrum för regionen i 350 år)

35. En annan Tegnér skrev om en borgmästare som red på hästen Brunte

vad hette borgmästaren ? Vem skrev ? Munte Alice Tegnér

36. En annan känd Munthe var läkare, bl a drottning Viktorias livmedikus

Han skrev Boken om San Michele Var finns San Michele ? Capri

37. "Den rätt kan läsa sitt Fader Vår, han räds varken fan eller trollen"
Vem är författaren, vad heter dikten				E G Geijer  Den lille kolargossen

38. "Det dags ren och han kommer icke," sa Ingeborg

Vem var det som inte kom ?					Fritiof

39. Julius Caesar ville enligt Shakespeare se sådana människor omkring sig, slätkammat folk, som sover gott om natten.

Hurdana människor ? Feta människor

40. "Får man ej ens till natten frid ? Vem är det som frågar ? Fänrik Stål

41. Hur börjar dikten ? Vem skrev ? Vad heter den ? Biskop Tomas Engelbrektsvisan, Frihetssång

"Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring."

42. "Jag köpte mig kärlek för pengar, för mig var ej annat att få,
sjung vackert på skorrande strängar, sjung vackert om kärlek ändå.
Den drömmen, som aldrig besannats, som dröm var den vacker att få;
En kärleksvisa Gustav Fröding (1860- 1911)
För den; som ur Eden förbannats, är Eden ett Eden ändå."
Titel, författare ?

43. "Ack jag vet, jag vet, mången hemlighet." Hur fortsätter sången, vem skrev?

Mången flicka grät under mina grenar Topelius

44. Det var i Lund han började skriva. Där umgicks han med litteratörer som Hjalmar Gullberg, Ivar Harrie, Olle Holmberg

(professor i litteraturhistoria), Karl Ragnar Gierow (författare och sekreterare i Svenska Akademien) och Sigfrid Lindström

(författare). Dessa vänner lekte med språket när de skrev. Att avfärda ett stort ämne med en snabb replik hörde till deras stil.

De skrev kvickt och rimmande. Tillsammans hade de diskussioner och debatter.

Vår man började skriva essäer om historiska händelser, litteratur och färgstarka människor. De berättades med hjälp av

tre viktiga ingredienser: Lärdom, humor och en mycket stor förmåga att sätta ihop rätt ord på rätt sätt. När hans första

essäsamling, Litteratörer och militärer, kom ut 1929, möttes den av jublande kritiker. Essäsamlingarna Silversköldarna,

De långhåriga merovingerna och Sällskap för en eremit gjorde att folk för första gången läste historia som nöjesläsning.

Vem gäller det ? Frans G Bengtsson

45. I Kunaxa, en forntida ort vid Eufrat, ca 70 km n. om Babylon, stod ett slag 401 f.Kr. där den persiske prinsen Kyros d.y. med hjälp av grekiska legosoldater sökte vinna tronen från sin bror, storkonungen Artaxerxes II. Legosoldaterna segrade, men syftet förfelades genom att Kyros stupade. En av de deltagande grekerna var Xenofon, athensk militär och författare.

Han skrev i ’Anabasis’ om de grekiska soldaternas strapatsrika reträtt från Babylonien och hur glädjeropet "Thalatta, thalatta" spreds bland soldaterna. Thalatta betyder hav, men vilket hav var det som de blev så lyckliga över att se ? Svarta Havet

46. Var står det här ?

Den natten kom Guds ärkeängel Gabriel till Muhammed, tog honom vid handen och ledde honom till den heliga böneplatsen Kaaba. Där väntade Al Buraq, den bevingade, på att föra dem vidare dit Gud ville.

Och Al Buraq, som i ett enda steg kunde ta sig från horisont till horisont, bredde ut sina vita vingar och steg rakt upp mot den stjärnklara rymden och förde så Muhammed, frid över hans namn, och hans ledsagare till den heliga staden Jerusalem och den plats där Salomos tempel en gång stått. Vid denna plats fanns den mest avlägsna böneplatsen vid den västra muren.

Och ärkeängeln Gabriel förde Guds budbärare vid handen till dem som föregått honom, till Moses, till Jesus, till Yahia som de vantrogna kallar Johannes Döparen, och till Abraham som var en lång man med lockigt svart hår och med ett utseende just sådant som Profetens, frid över honom, medan Jesus var en kortare man med brunt hår och fräknar.

Profeterna och ärkeängeln Gabriel bjöd nu Guds sändebud att välja sin dryck och han fick välja mellan mjölk och vin och han valde mjölk. Då sade ärkeängeln Gabriel att detta var ett gott val och att hädanefter skulle alla troende följa detta val.

Sedan förde ärkeängeln Gabriel Guds sändebud till den klippa där en gång Abraham hade gjort sig beredd att offra sin son och vid denna klippa stod en stege som ledde upp genom de sju himlarna till Gud. Och så uppsteg Muhammed, frid över honom, genom de sju himlarna till Guds tron och skådade på vägen hur ängeln Malik öppnade locket till helvetet där de förtappade, med läppar kluvna som på kameler, i oändliga plågor tvingades äta glödande kol som fortfarande var eld när det kom ut genom deras ändor.Men under sin uppstigning till Guds himmel skådade också Hans sändebud paradiset med blommande trädgårdar genomkorsat av friskt vatten eller av sådant vin som inte rubbar sinnet.

Jan Guillou Tempelriddaren

47. Hur lyder de första raderna av denna dikt, vad heter den, vem skrev den ?

Men sanningen lever. bland bilor och svärd

lugn står hon med strålande panna.

Hon leder igenom den nattliga värld,

och pekar alltjämt till en annan.

Det sanna är evigt; kring himmel och jord

genljuda från släkte till släkte dess ord.

Och dikten är icke som blommornas doft,
och färgade bågen i skyar.
Det sköna du bildar är mera än stoft
och åldern dess anlete förnyar.
Det sköna är evigt: men fiken håg
vi fiska dess guldsand ur tidens våg.

Så fatta all sanning, så våga all rätt
och bilda det sköna med glädje.
De tre dö ej ut bland mänskors ätt
och till dem från tiden vi vädje
Vad tiden dig gav må du ge igen,
blott det eviga bor i ditt hjärta än.

Väl formar den starke med svärdet sin värld, väl flyga som örnar hans rykten;

men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten.

Vad våldet må skapa är vanskligt och kort, det dör som en stormvind i öknen bort.

Det eviga Esaias Tegnér

48. Vad hette 1997 års Nobelpristagare i litteratur, som sade bl a så här i sin Nobelföreläsning

"Jogulatores obloquentes" är titeln på en lag som utfärdades 1221 på Sicilien av kejsar Fredrik II av Schwaben, en "Herrens smorde", som de framställer i skolan som en upplyst, utomordentlig och liberal kejsare. Ni får nu själva - av det som följer - bedöma om denne "gudalike" verkligen var så liberal.

Orden Jogulatores obloquentes" betyder "gycklare som vanärar och smädar". Lagen i fråga gav alla medborgare tillstånd att förolämpa gycklare, att prygla dem och - om man blev lite irriterad - till och med att döda dem, utan att riskera någon rättegång med påföljande dom. Jag vill genast göra er uppmärksamma på att denna lag inte gäller längre. Så jag kan alltså lugnt fortsätta.

Några av mina vänner, vittra kvinnor och män och berömda artister, har i olika intervjuer i TV-kanaler och tidningar uttalat: "Det högsta priset skall i år självklart gå till Svenska Akademiens ledamöter som haft modet att ge priset till en gycklare!" Ja, det ni gjort är en modig handling som närmar sig provokationen.

Dario Fo

49. Vem säger det här ? En osägelig sorg, o drottning, du bjuder förnyas, om du en skildring begär, hur Trojas beklagliga rike föll för grekernas våld och av alla de fasor jag skådat och dem jag delat själv. Aenas svar, när Dido bad honom berätta om Trojas fal

 

50. Vem handlar den här dikten om ?

"Till min bror

Det var till Annas artonsårsdag i maj 1917 som Dan skrev "Till min syster". Här Annas dikt till sin bror sommaren efter hans bortgång 1920. Gunde Johansson fick den av Anna vid ett besök i Björsjö 1954 Anna var då lärarinna i Björsjö. Hon gav tillstånd till Gunde att använda dikten.

Du vandrar ej mer på stigarna under Lombergets susande granar.
Du sjunger ej mer till fiolen om Pajsoåns vilda svanar.

Ej mera du kämpar i natten ensam i svidande smärta,
eller lyssnar till ekot från bergen som svarar ditt klappande hjärta.

Trevar du ännu i mörker eller går du i ljusets flöden?
Har väg du funnit från djupen och svar på mänskors öden?

Om ännu du vandrar allena och letar dig väg genom dalar,
o, då vill jag be för din frälsning och din ingång i himmelens salar.

Där är lugna vatten likt Pajso, där är svanar som finnskogens vilda,
där är sånger till fiol och luta och vindar, likt Lombergets milda.

I går såg jag änderna gunga i säven vid Hakalams stränder,
och där stockelden fordom har brunnit lågo kvar några sotiga bränder.

Jag såg svalorna bygga i taket på ladan vid Stormyrslogen,
och hörde hur duvan kuttrade som förr i Luossabergsskogen.

Men solen gick ner och dimman steg kall ifrån Pajsoåns vatten

jag fryser i finnskogens mörker, inga stjärnor mig lysa i natten." Om Dan Andersson. Hans syster Anna skrevansHans

51. Vilken svensk författare har skrivit en dikt om detta med namnet ’Ur Anabasis’ Gustaf Fröding

52. Lyckans minut heter dikten men vem är författaren ? Han föddes i Stockholm 1889 och dog 1941. Han hette ursprungligen Jonsson, ibland använde han signaturen Erik Väderhatt, ibland Johansson med hjärnan. Tidningsman förblev han livet igenom, först i Brand och Social-Demokraten senare i Svenska Dagbladet och Vecko-Journalen.

"Är det sant att jag håller ett barn på min arm och ser mig själv i dess blick,

att fjärdarna gnista och jorden är varm och himmelen utan en prick ?

Vad är det för tid, vad är det för år, vem är jag vad bär jag för namn ?

Du skrattande knyte med solblekt hår, hur fick jag dig i min famn ?

Jag lever, jag lever. På jorden jag står. Var har jag varit förut ?

Jag väntade visst miljoner år på denna enda minut. " Erik Lindorm

53. "Och lever jag tills jag blir stor och fyller femton år,
Till samma svält, till samma kamp, till samma död jag går.
Där kulor vina tätast då, där skall man finna mig också,
Där vill ock jag försöka på i mina fäders spår. "

Hur börja dikten ? Var står det att läsa ? "Min fader var en ung soldat…" Soldatgossen, J L Runeberg

"Må ur min aska en dag dock någon hämnare uppstå, lärd att med lågor

och svärd nybyggande teukrer förfölja

Nu och i kommande tid, när Ödet unnar förmåga." Kartagos drottning Dido, när Aenas övergett henne.

Vem är det som talar ? Spådomen uppfylldes genom Hannibals krig

55. Afzelius heter översättaren men från vilket språk översatte han och varifrån kommer citatet ?

Med gåvor och gengåvor varar vänskapen längst Isländska Havamal

 

 

 

 

Han föddes 1884, växte upp i Malmö och dog 1981. Han var litteraturkritiker i flera stora morgontidningar, satt på

stol 13 i Svenska Akademien från 1919 till 1981.

Och han har skrivit detta:

"Där kusten stupar mellan hav och himmel har Ale rest ett jätteskepp av stenar,
skönt på sin plats, när axens ljusa vimmel med blockens mörka stillhet sig förenar,
en saga lagd i lönn vid brus av Östersjön, som ensam vet, vad minnesmärket menar.

I sluten ordning dessa gråa hopar stå vakt från hedenhös; och folket säger
att backen spökar - att den gnyr och ropar i senhöstmörkret som ett krigiskt läger.
Ty mitt i bondens jord har Ale gått ombord på dödens skepp, det sista som han äger.

Storvulen handlingskraft behärskar kullen. Järn mötte brons, när äventyret hände.
Sjökungens skepp, som sitter fast i mullen, gör här sin långfärd intill tidens ände.
Det har blott sten till stäv och moln till segelväv, men är trots allt de fria skeppens frände.

En brigg på väg till Skagerak och Dover i disigt fjärran glider tyst om knuten
av närmsta sten, och medan platsen sover har seglaren tillryggalagt minuten.
I detta skådespel vet ingen, vilken del som just förflyter eller är förfluten.

Kring skepp och gravskepp glittrar böljeskummet mångtusenårigt och mångtusenmila,
och tiden byter hälsningar med rummet i seglens rörelse och blockens vila,
och marken strör sin blom kring stentung ålderdom, och lärkan slår, och Skånes somrar ila."

Han var Svenska Akademins ständige sekreterare 1941-1964. Författare ? Anders Österling

56. Dikt, som översatts av Alf Henriksson, berättar om den vackra infödingsflickan som väntar på sin engelske soldat, som lämnat henne och farit hem till England, där han längtar efter henne. Hon sitter vid pagoden i solnedgången och lyssnar till palmernas sus medan han där hemma känner hur ’satans duggregn går honom genom märg och ben" och själv får det bekräftat vad de gamla soldaterna säger att den som en gång hört Östern kalla har kvar sitt hjärta där.

Vad heter dikten och vem skrev den ? Mandaly Rudyard Kipling

57. Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnad för allmänheten och rabatterna voro ej uppgrävda; snödropparne hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höllo just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på sydlig vind för att få gå i blom, men lindarne bjödo ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarne, som börjat bygga sina lavklädda bon mellan stam och gren; ännu hade ingen mänskofot trampat sandgångarne sedan sista vinterns snö gått bort och därför levdes ett obesvärat liv därinne av både djur och blommor. Gråsparvarne höllo på att samla upp skräp, som de sedan gömde under takpannorna på navigationsskolans hus; de drogos om spillror av rakethylsor från sista höstfyrverkeriet, de plockade halmen från unga träd som året förut sluppit ur skolan på Rosendal - och allting sågo de!

Vad är det som börjar så, vem är författaren ? Röda rummet August Strindberg

58. Vem är författaren till det här ?

"Jag är skön, ty jag har vuxit i min älskades trädgård.
Jag stod i vårregn och fick dricka längtan,
jag stod i solen och fick glöd -
nu står jag öppen och väntar. "
Rosen av Edit Södergran

59. Hur börjar dikten, vem skrev den ?

Jag tänkt mig en vandrande snöhöljd blomma
och drömde om ett skälvande, gäckande skratt,
Dan Andersson
jag trodde jag såg den mest älskade komma
Jag väntar vid min stockeld medan timmarna skrida,
genom skogen, över hedarna en snötung natt. medan stjärnorna vandra och nätterna gå.

Jag väntar på en kvinna från färdvägar vida -
den käraste, den käraste med ögon blå.

60. 1939 publicerades historien om hur den fattiga lantarbetarfamiljen Joad flyr Oklahoma för att söka sig en ny framtid i Kalifornien – titeln på romanen var "Vredens druvor". "Riddarna kring Dannys bord" kom senare och så "Möss och människor" som berättar historien om två vagabonderande lantarbetares hopplösa kamp för att skaffa sig ett hem. "Öster om Eden", filmatiserades 1955 med James Dean i huvudrollen och blev en stor publikframgång för Steinbeck. men skrevs ner av kritikerna.

Vem var författaren, som arbetat som journalist, målare och fruktplockare, men från 1935 blev heltidsförfattare. Hans böcker präglades framför allt under 1930-talet av djup medkänsla med samhällets obesuttna. De utstrålade både humor och vrede. Nobelpris i litteratur fick han 1962

John Steinbeck

61. De benämnes Hagiografier men vad är de för något ?

Hagios är grekiska och betyder helig eller helgon. Redan i fornkyrkan började man skriva sådan. Efter hand fick undren allt större plats i hagiografin. Man använde hagiografin i liturgin och för att förse klostren med exempel för ett rätt kristet liv.

Helgonbiografier

62. Det här är en översättning av dikten The Brookland road. Vem skrev originalet. Vem satte musik till den (en svensk)

Jag var nöjd och alltid mig själv till behag och trodde mig visst inte dum
tills på Brooklandsvägen jag mötte en dag en ungmö, som gjorde mig stum.

Långt ned, långt ned, där små lyktor gå ut och gå in. I ungmör, jag glömt eder alla för en, och hon kan aldrig bli min.

Det var mitt i en doftande juninatt, och österut åskan gick,
och jag ansiktet såg, fast ljuset var matt och det var blott ett ögonblick.

Hon såg på mig och log men teg, Hon log och strax försvann.
Men ack, då gick min frid sin väg, och min glädjes ström förann.

Så ringen ej till aftonbön, I Brooklands klockor, där.
I ringen Goodman upp ur sjön, förrän jag på nytt blir kär.

Väl Goodmans gård är havets sand sen många tusen år,
men den skall bli till åkerland, förrän jag en hustru får.

Kring Fairfields kyrka vattnet står ren nu i tidig höst,
men förrän hon på högland står skall ingen ge mig tröst.

Ack låt mig gå till Brookland blott, då åter åskan går - Rudyard Kipling, December 30, 1865, January 18, 1936
ty där hon en gång lett så gott, hon kanske åter står.
Musik Dan Andersson

Hur börjar den här dikten och vem har skrivit den ?

De kära färger på det gamla gula och det blå

Och med ett svärd i handen gå till kamp och undergång.

Och grip vår sista fana du och dristeliga för ännu i döden dina män.

Ditt trogna folk med hältemod skall sömma av sitt bästa blod

En kunglig purpur, varm och god, och vickla dig i den

"Ur svenska hjärtans djup en gång" , Carl Vilhelm August Strandberg / Talis Quaklia

De här stroferna kommer från Ensamhetens tankar:

Min stamfar hade en stor pokal, en jättepokal av tenn.

Mitt hjärta blir varmt, när jag bräddat den och höjer den i min sal.

Då susar ur ölet en minnessång, vars strofer flamma som bloss.

Gud hjälpe att våra barn en gång må höra den sången om.

Kring halva jorden jag letat har en punkte, som jag vackrast fick kalla.

Så vackra voro de alla att ingen vackrare var

Tag allt som är mitt och mitt kan bli, men lämna min yppersta gåva

Att kunna njuta och lova, där en annan går kallt förbi.

Vem är författaren ? Verner von Heidenstam

Mitt kall hör till de ringare, ej vingar bär min häl

Dock är jag överbringare av bud från själ till själ

Och

Av lyckan borde mänskorna få lika ! Det skar mig in i märgen så jag frös

Närjag bar pengar till de rika och kravbrev till en medellös

Vem skrev, vad heter dikten ? Hjalmar Gullberg, Den tänkande lantbrevbäraren

 

 

 

66. Den står inte Bibelns skapelseberättelse efter i ståtlighet, den som vi läser i den isländska Eddan. Så här låter det:

"I tidernas morgon när Ymer byggde

Fanns ej sand eller hav eller svala vågor.

Jord fanns ej, icje himmel ovan

Gapande svalg fanns men gräs icke".

Det är alltså inledningen till den dikt bland Eddans gudasånger som kallas – ja, vad då ? Voluspá eller Valans spådom

67. Vem har skrivit detta och vem är det som stiger över tröskeln ?

I sväven lätta i dansens ringar, I stojen yra i nöjets lag,
och myrten blommar, och lyran klingar... men över tröskelen stiger jag:
då stannar dansen, då sänkas ljuden, då vissnar kransen, då bleknar bruden,
och sorg är änden, som skriften sagt, uppå all glädje och glans och makt.

Johan Olof Wallin Dödens ängel

(Den börjar: Adams barn, som av jorden födens, och vänden åter till jorden om!
I ären mine, I ären dödens, allt sedan synden i världen kom. Jag står i öster och når till väster; och tusen röster,
I tidens gäster! jag bär till eder med Herrans ord från luft och lågor och hav och jord)

Författaren har helt enkelt kallat dikten Epigram, dvs, kort dikt med ofta satirisk udd. Så här lyder den:
"När elden nyss kom lös på Söder mitt i natten

Hos broder Rusius, man anmält har därvid

Att han för första gång uti sin levnadstid

Skrek efter vatten."

Vilken författare ? Anna Maria Lenngren

69. Verner von Heidenstam har skrivit så här i sin samling Ensamhetens tankar:

Jag längtar hem sen åtta långa år, I själva sömnen har jag längtan känt

Jag längtar hem. Jag längtar var jag går – men ej till människor !

Jag längtar ………… - ja, vad då ? …marken, jag längtar stenarna där barn jag lekt

70. Han har skrivit

 

71. "Just härifrån skall svensken hotas, här skall vi bygga upp en stad, som trotsar denne sturske granne. Här har naturen oss beskärt/ att ända fram till havet nå och öppna fönstret mot Europa."

Vem skrev det och vem skulle enligt diktaren ha sagt det, vilken stad ? Aleksandr Puskins dikt Bronsryttaren, Tsar Peter, St Petersburg

72.

 

 

 

 

 

Gunnar Wennerberg, politiker, poet, kompositör (sök Allmusic, Internet Book List, Libris, Adlibris, Bokus, Projekt Runeberg, SLBA) född 2 oktober 1817, död 24 augusti 1901, verksam i Uppsala under sin studietid. Under en termin var han sånganförare, d.v.s. dirigent för Allmänna Sången. Han var senare bl.a. landshövding i Kronobergs län och senare statsråd och chef för ecklesiastikdepartementet?, d.v.s. ecklesiastikminister. Han var även ledamot av Svenska Akademien på stol nr. 2 från år 1866.